Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik-, miljø- og havneudvalget)

Mødeoversigt: Teknik-, miljø- og havneudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

17/12

  November

19/11

  Oktober

8/10 8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Havnene - Orientering fra havnefogeden

3.

 Havnene - Opdatering renoveringsplan 2020 samt 2021-25

4.

 Jordforurening - Høring af Regionens forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2018

5.

 Lokalplan 101-3 - ansøgning om tilladelse til udeservering ved Niemann & Gottlieb Røgeri - delområde c

6.

 Dagsordenspunkt fra ÆrøPlus - Autocamperturisme

7.

 Kommunale arealer - Campering og parkering af autocampere ved Arrebohallen

8.

 Vejbelysning - Modernisering af anlæg og overvejelser om forskellige samarbejder

9.

 Lokalplan 19-13 og Kommuneplantillæg nr. 20 for udvidelse af Søby Havn

10.

 Byfornyelse - Ansøgning om tilskud til energiforbedringer

11.

 Meddelelser

12.

 Lokalplan 123-5 - Dispensation fra rækkefølgebestemmelse og bygningshøjde

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Havnene - Orientering fra Havnefogeden

3.

 Havnene - Nordre Bedding Marstal

4.

 Havnene - Disponering 2020-Puljen til "Udbygning af kommunale havne (30% af ramme)"

5.

 Havnene - Disponering 2021-Pulje til "Udbygning af kommunale havne (30% af ramme)"

6.

 Havnene - Anlægsregnskab fornyelse landsætningsfacilitet prio 17

7.

 Vejbelysning - Nedlæggelse af dele af vejbelysningsanlægget

8.

 Budgetopfølgning efterår 2020 - Teknik-, miljø- og havneudvalget

9.

 Ærø - Den digitale ø Fase II

10.

 Lokalplantillæg 125-1-1 for et område ved Marstal Skole, vedr. etablering af SFO på matrikel 1y og 1ag Landsbyen Marstal

11.

 Lokalplan 8-2A - Nedrivning af fritliggende udhus og udvidelse af boligareal - Vinkelstræde 12, 5960 Marstal

12.

 Lokalplan 8-2A - Fremskudt altan på Skovgyden 10, 5960 Marstal

13.

 Lokalplan 42-1 - Dispensationsansøgning vedrørende materialevalg - Arnekrogen 6, 5960 Marstal

14.

 Kommunale arealer - Gangbro og opholdsplatform på gadekæret i Søby

15.

 Forespørgsel om overtagelse af sø ved Damgaarden, Borgnæs

16.

 Ærø Vand A/S - Takstblad 2021

17.

 Ærøskøbing Vandværk - Takstblad 2021

18.

 Bregninge Vandværk - Takstblad 2021

19.

 Ærø som klimakommune - CO2-opgørelser 2019

20.

 Losseplads - Etablering af biocovers til håndtering af deponigas

21.

 Meddelelse

22.

 Havnene - Havneopkrævning

23.

 Rise Vandværk - Takstblad 2021

24.

 Søby Vandværk - takster 2021

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Havnene - Orientering fra Havnefogeden

2.

 Havnene - Ny disponering overførte midler renoveringsplan

3.

 Havnene - Badebro Eriks Hale - Helårsopsat

4.

 Bøssehage Bro- og Bådelaug - Brugsret og udviklingsprojekter

5.

 Mødeplan 2021

6.

 Lokalplan 8-2A - Nedrivning af fritliggende udhus og udvidelse af boligareal - Vinkelstræde 12, 5960 Marstal

7.

 Lokalplan 8-2A - Nedrivning af skur samt udvidelse af boligareal - Møllergade 22, 5960 Marstal

8.

 Lokalplan 8-2A - Udarbejdelse af tillæg vedrørende kviste på kategori A huse

9.

 Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 2-4 Thorup Solcellepark - Better Energy

10.

 Projekter - Fælles fynsk Life-projekt - biodiversitet

11.

 Vandområdeplaner 2021-2027 - Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser

12.

 Miljø - Forskrift om regulering af støjforhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på kommunalejede pladser.

13.

 Affald - Udkast til ny bekendtgørelse

14.

 Affald - Renovationsgebyrer 2021

15.

 Digeregistrering - Tranderup Sogn

Gå til toppen af siden 
Punkter

14.

 Affald - Renovationsgebyrer 2021

15.

 Digeregistrering - Tranderup Sogn

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk