Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kommunalbestyrelsen)

Mødeoversigt: Kommunalbestyrelsen

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

16/12 7/12 3/12

  November

18/11

  Oktober

7/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Dagsordenspunkt fra SF - Hjerterum på Ærø til børn på flugt

3.

 Anmodning om udtrædelse af Folkeoplysningsudvalget

4.

 Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 19. november 2020

5.

 Budgetopfølgning efterår 2020 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

6.

 Budgetopfølgning efterår 2020 - Kultur- og Socialudvalget

7.

 Budgetopfølgning efterår 2020 - Teknik-, miljø- og havneudvalget

8.

 Stillingtagen til billetmaskiner/billetautomater på færgeområdet

9.

 En indgang til det offentlige - Fælles call- og kontaktcenter for Rådhuset og Job og Voksencenteret

10.

 Revidering af kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder 2020

11.

 Ærø Museum: Vedtægtsændringer 2020 - justering november 2020

12.

 Marstal Søfartsmuseum: Budget 2021

13.

 Havnene - Anlægsregnskab fornyelse landsætningsfacilitet prio 17

14.

 Lokalplantillæg 125-1-1 for et område ved Marstal Skole, vedr. etablering af SFO på matrikel 1y og 1ag Landsbyen Marstal

15.

 Lokalplan 8-2A - Fremskudt altan på Skovgyden 10, 5960 Marstal

16.

 Ærø Vand A/S - Takstblad 2021

17.

 Meddelelser

18.

 Ærø Museum: Godkendelse af budget 2021

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Projekt - Grøn Buspulje - el-busser på Ærø

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Projekt - Grøn Buspulje - el-busser på Ærø

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Borgerforslag - Diger

3.

 Dagsordenspunkt fra ÆrøPlus - Autocamper Turisme

4.

 Dagsordenspunkt fra Ærøs Fremtid - Legeplads på Søvænget, Marstal

5.

 Udpegelse af ny økonomisk sagkyndig - Bevillingsnævnet

6.

 Mødeplan 2021

7.

 Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 22. oktober 2020

8.

 Merudgifter/refusion pga COVID-19

9.

 Fremtidig billettering på Ærøfærgerne

10.

 Ærø Museum: Ansøgning om ekstraordinært tilskud på 400.000 kr.

11.

 Marstal Søfartsmuseum: Ansøgning om ekstraordinært tilskud på 400.000 kr.

12.

 Permanent Billedskole på Ærø for Børn og unge

13.

 Kostordning i dagtilbud 2021-2022

14.

 Revidering af kvalitetsstandard for boligindretning 2020

15.

 Revidering af kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder 2020

16.

 Revidering af kvalitetsstandarden for træning 2020

17.

 Lokalplan 8-2A - Udarbejdelse af tillæg vedrørende kviste på kategori A huse

18.

 Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 2-4 Thorup Solcellepark - Better Energy

19.

 Vandområdeplaner 2021-2027 - Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser

20.

 Affald - Renovationsgebyrer 2021

21.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Wallentins fond - Udpegelse af bestyrelsesmedlem

2.

 Fremtidig billettering på Ærøfærgerne

3.

 Oplæg vedr. ændring af uddannelsesstøtteordning (ø-støtte) - Effektiviseringsprojekt

4.

 Dagsordenspunkt fra Konservative - Fortolkningsspørgsmål tjenesterejser (Personalepolitik)

5.

 Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 22. september 2020

6.

 Budget 2021 - 2024 Budget til 2. behandling

7.

 Tillæg om bilsager til kvalitetstandarden for det specialiserede voksenområde

8.

 Beskæftigelsesplan 2021

9.

 Fritagelse for frokostordning i Pippihuset

10.

 Orientering om anvendelse af Hovrohytten

11.

 Lokalplan 19-13 og Kommuneplantillæg nr. 20 for udvidelse af Søby Havn

12.

 Kommuneplan 2020 - Tema byer og landsbyer - indkaldelse af ideer og forslag

13.

 Kommuneplan 2020 - Kommuneplantillæg - Landskab, Natur og Jordbrug

14.

 Lokalplan 9-12B for en del af Ærøskøbing Havn og Kommuneplantillæg nr. 19

15.

 Affald - Selskabsdannelse af affald- og dagrenovationsområdet

16.

 Modtagestation Syddanmark I/S - Gebyrer 2021

17.

 Vandløb - Regulativ for Ørbækken

Lukket punkt

18.

 Udbud - Byggeri af ny SFO

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk