Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

20/2

  Januar

23/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Erhvervsplan

2.

 Kodeks for Kommunalbestyrelsen

3.

 Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 6. februar 2018

4.

 Regnskab 2017 - Overførsel rammer fra 2017 til 2018

5.

 Regnskab 2017 - Endelig anlægsoverførsel fra 2017 til 2018

6.

 Søby Vandværk - Takstblad 2018

7.

 Lokalplanudvalg - Kommissorium og forretningsorden

8.

 Bygningsforbedringsudvalget - Kommissorium og forretningsorden

9.

 Lokalplan - Udarbejdelse af lokalplan 9-28 og kommuneplantillæg nr. 12 for Jomfruvejen 1, Ærøskøbing

10.

 Planlægning - Ansøgning om ophævelse af Strandbeskyttelseslinje på havne og mellem by og havn

11.

 UNESCO verdensarv - Henvendelse fra Kulturministeren

12.

 Orientering: Kommunalbestyrelsens ansvar overfor udsatte børn og unge

13.

 Proces for etablering af ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)

14.

 Uddannelse E-ferry

15.

 Status vedr. El-færgeprojektet

16.

 Færgesekretariat - Udpegning af kommunal repræsentant

17.

 Ærøfærgerne - Budgetopfølgninger pr. 31/1-18

18.

 Evaluering af tilskudsordinger til nedsættelse af færgetakster på hhv. gods- og passagerområdet

19.

 Havnene - Fastsættelse af leje for færgelejet i Marstal til ÆrøXpressen

Lukket punkt

20.

 Ærøfærgerne - Cateringen madleverandør

21.

 Buskørsel - Kommende udbud for buskørsel - nødkørsel sen færge fredag og søndag og forsøgsordning Ommelruten (791)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Møde med ny turist- og erhvervsdirektør pr. 1/1-2018

2.

 Ændring af økonomiudvalgets mødeplan for 2018

3.

 Ændring af styrelsesvedtægten for Ærø Kommune

4.

 Fastsættelse af udvalgsvederlag for Økonomi- og erhvervsudvalget pr. 1/3-2018

5.

 Bevillingsnævn - Fastsættelse af honorar til medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

6.

 Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 16. januar 2018

7.

 Låneramme 2017 - Lån vedr. el-færgeprojekt 49 mio. kr.

8.

 Henvendelse om studerende, der anvender Søby-Fynshav - kompensation under ombygning af færgeleje

9.

 Budget 2019 - Budgetproces

10.

 IT udstyrspakke til kommunalbestyrelsen for 2018 - 2021

11.

 Folkemøde på Bornholm 2018 - Styregruppe og forankring

12.

 Ny tildelingsmodel handicap- og psykiatriområdet

13.

 Regulering af Marstal Skoles betaling for brug af Ærøhallen

14.

 Kommuneplantillæg 11 og Lokalplan 11-1 - for Materielgården i Tranderup

15.

 Vandplaner - Vandområdeplan 2015-2021 - Afgrænsning og udpegning af vandløb

16.

 Vandforsyning - Bregninge Vandværk - takster 2018

17.

 Vandforsyning - Rise Vandværk - Takster 2018

18.

 Spildevandsplan - Spildevandsplan for Ærø Kommune 2017 - 2021

Lukket punkt

19.

 Udbud - Voldgiftssag

Lukket punkt

20.

 Ny Taxilov - Udbud af taxibetjeningen på Ærø

Lukket punkt

21.

 DÆB - Tilbygning af almene familieboliger i Kildehaven

Lukket punkt

22.

 Status El-færgeprojektet

Lukket punkt

23.

 Ærøfærgerne - Cateringen madleverandør

24.

 Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30.11.2017

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk