Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs-, teknik- og havneudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs-, teknik- og havneudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

8/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Offentlige veje - Fortovsvedligehold 2018

2.

 Offentlige veje - Vejvedligehold 2018

3.

 Offentlige veje - Etablering af rød asfalt på en strækning ved Bregninge Kirke

4.

 Cykelsti - Strækning fra Marstal til Ronæs

5.

 Orientering fra havnefogeden

6.

 Havnene - Leje af lystbådehavnen, Teglrenden syd for Ebbes bådebyggeri K/S

7.

 Havnene - Fastsættelse af leje for færgelejet i Marstal til ÆrøXpressen

8.

 Søby Vandværk - Takstblad 2018

9.

 UNESCO verdensarv - Henvendelse fra Kulturministeren

10.

 LAG småøerne - Opfølgning på anvendt støtte i 2017

11.

 Erhvervsfremme - Tilskud til markedsføring af maritime uddannelser

12.

 Erhvervsfremme - Ansøgning om tilskud til etablering og opstart af maritimt iværksætterhus

13.

 Forskningsprojekt om maritim kulturarv - kunst og kultur som by- og vækstdriver for byudvikling

14.

 Lokalplan - Udarbejdelse af lokalplan 9-28 og kommuneplantillæg nr. 12 for Jomfruvejen 1, Ærøskøbing

15.

 Planlægning - Ansøgning om ophævelse af Strandbeskyttelseslinje på havne og mellem by og havn

16.

 Lokalplan 101-3 - Dispensation fra lokalplanen til ændring af anvendelsen af Motorfabrikken

17.

 Lokalplan 101-3 - Dispensation fra lokalplan til ændring af tagkonstruktion på Motorfabrikken

18.

 Eriks Hale nr. 21 - Genopførelse af Badehus nr. 12

19.

 Lokalplanudvalg - Kommissorium og forretningsorden

20.

 Bygningsforbedringsudvalget - Kommissorium og forretningsorden

21.

 Regnskab 2017 - Endelig anlægsoverførsel fra 2017 til 2018

22.

 Regnskab 2017 - Overførsel rammer fra 2017 til 2018

23.

 Meddelelser

Lukket punkt

24.

 Offentlige toiletter - Prioritering af pulje 2018

Lukket punkt

25.

 Havnene - Udbud ophalerbedding Marstal Lystbådehavn

Lukket punkt

26.

 Flyveplads - afvanding og dræn.

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk