Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Socialudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- og Socialudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

15/12 8/12

  November

17/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kultur- og Socialudvalget 15. december 2020: Godkendelse af dagsorden

2.

 Revidering af kvalitetsstandarden for Madservice 2020

3.

 Revidering af kvalitetsstandarden for hjemmesygepleje 2020

4.

 Revidering af Kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg 2020

5.

 Revidering Kvalitetsstandard Klippekort i hjemmeplejen 2020

6.

 Kvalitetsstandard for akut funktion i hjemmesygeplejen 2020

7.

 Revidering Kvalitetsstandard Dagcenter 2020

8.

 Revidering af Kvalitetsstandarden for Nødkald 2020

9.

 Revidering Kvalitetsstandard Social rengøring 2020

10.

 Revidering Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje 2020

11.

 Arbejdstidsaftale for lærere

12.

 Minimumsgrundlag for drift af børnehaven Kernehuset

13.

 Genvurdering af tilskud til pasning af egne børn

14.

 Pulje til bedre normering daginstitutioner

15.

 Lønsumsstyring, ledelse daginstitutionsområdet og administration af puljemidler

16.

 Orientering om vedligehold i DÆBs boliger

17.

 Kulturregion Fyn + Kulturaftale 2021 - 2024

18.

 KULTURPULJEN 2020: Overblik over forbrug december

19.

 Kulturpuljen: Ansøgning om tilskud til musikfestivalen Efterdønning

20.

 Kulturpuljen: Ansøgning om tilskud til arrangement med Else Marie Bukdahl/Clement Kjærsgaard

21.

 Meddelelser Kultur- og Socialudvalget december 2020

22.

 Ærø Museum: Godkendelse af budget 2021

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kultur- og Socialudvalget 8. december 2020: Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering om og drøftelse af ny vagtlægeordning

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kultur- og Socialudvalget 17. november 2020: Godkendelse af dagsorden

2.

 Budgetopfølgning efterår 2020 - Kultur- og Socialudvalget

3.

 En indgang til det offentlige - Fælles call- og kontaktcenter for Rådhuset og Job og Voksencenteret

4.

 Drøftelse af udbudsproces danskuddannelse til udlændinge

5.

 Status på arbejdsmarkedet i forbindelse med COVID 19 RAR Fyn

6.

 Nyhedsbrev RAR Fyn

7.

 Orientering: COVID 19 rammer både de ufaglærte og akademikere

8.

 Ungdomskriminalitet, udvikling 2016-19 Fyns Politi

9.

 Drøftelse og orientering om håndtering af krænkende adfærd og sexisme

10.

 Orientering om processen for borgermøde vedr. udsatte borgere

11.

 Marstal Søfartsmuseum: Budget 2021

12.

 Ærø - Den digitale ø Fase II

13.

 Kulturregion Fyn: Kulturaftale 2021 - 2024

14.

 Ophævelse af klausul for Kulturladen

15.

 KULTURPULJEN 2020: Overblik over forbrug

16.

 Kulturpulje: Ansøgning fra Søbygaards Venner om tilskud til udstillingen Vokseværk

17.

 Anmodning om udtrædelse af Folkeoplysningsudvalget

18.

 Frivilligt socialt arbejde - SEL §18 - 2. halvår 2020

19.

 Koncept for prisuddeling 2020 under Covid 19

20.

 Kultur- og Socialudvalget: Dialogmøder i 2021

21.

 Meddelelser Kultur- og Socialudvalget november 2020

Lukket punkt

22.

 Kulturprisen for 2020

Lukket punkt

23.

 Frivilligprisen 2020

Lukket punkt

24.

 H. C. Christensens mindelegat 2020

Lukket punkt

25.

 Fælleslegatet - julelegat 2020

26.

 Tilslutningsaftale til Det Digitale Folkebibliotek

27.

 Ærø Museum: Vedtægtsændringer 2020 - justering november 2020

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Mødeplan 2021

2.

 Godkendelse af forslag til afrapportering til Socialstyrelsen vedr. det specialiserede social- og specialundervisningsområde

3.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

4.

 Evaluering af brugen af Det Gamle Værft

5.

 Det Gamle Værft: Forlængelse af kontrakt

6.

 Kvalitetsstandard for akut funktion i hjemmesygeplejen 2020

7.

 Revidering af kvalitetsstandarden for Madservice 2020

8.

 Revidering af kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling 2020

9.

 Revidering af kvalitetsstandard for boligindretning 2020

10.

 Revidering af kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder 2020

11.

 Revidering af kvalitetsstandarden for træning 2020

12.

 Revidering Kvalitetsstandard Dagcenter 2020

13.

 Revidering Kvalitetsstandard Klippekort i hjemmeplejen 2020

14.

 Revidering af Kvalitetsstandarden for Nødkald 2020

15.

 Revidering Kvalitetsstandard Social rengøring 2020

16.

 Revidering af kvalitetsstandarden for hjemmesygepleje 2020

17.

 Revidering af Kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg 2020

18.

 Revidering Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje 2020

19.

 Kostordning i dagtilbud 2021-2022

20.

 Budget 2021 - Marstal skole

21.

 Permanent Billedskole på Ærø for Børn og unge

22.

 Marstal Søfartsmuseum: Ansøgning om ekstraordinært tilskud på 400.000 kr.

23.

 Ansøgning fra Flaske Peters Samling om et årligt tilskud på 75.000 kr.

24.

 KULTURPULJEN 2020: Overblik over forbrug

25.

 Kulturpulje: Underskudsgaranti til Jul på Søbygaard

26.

 Temaer til dialogmøder

27.

 Meddelelser Kultur- og Socialudvalget oktober 2020

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk