Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

35.

 Godkendelse af dagsorden

36.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Favrskov Affald til finansiering af belægninger, ombygninger m.v.

37.

 Køb af Ellemosevej 26A

38.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Laurbjerg Kraftvarmeværk til finansiering af en varmepumpe m.v.

39.

 Lånoptagelse i henhold til låneramme 2019

40.

 Ny vedtægt for Kunstudvalget

41.

 Socialtilsynets tilsyn med Handicap og Psykiatri, Harebakken i Hammel

42.

 Styrelsen for Patientsikkerheds Sundhedslovstilsyn - Hjemmesygeplejen Favrskov Vest

43.

 Kommunale tilsyn på Møllegården i Hadsten og Sall Friplejehjem

44.

 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i sundhedsplejen

45.

 Samarbejdsaftale om sundhedsvisitationer

46.

 Handleplan for 2020 og 2021 for Favrskov Kommunes sundhedspolitik

47.

 Sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland 2020

48.

 Fleksibel anvendelse af korttidspladser - efter høring

49.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 393 - Boligområde ved Th. Nielsensvej i Grundfør

50.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 391 - Boligområde Århusvej 19, 21 og 25 i Hinnerup

51.

 Revision af retningslinjer for tildelig af tilskud fra FK´s nedrivningspulje 2020

52.

 Anlægsbevilling - Byggemodning - Bjergegårdsvej i Hinnerup

53.

 Anmodning fra Evida om principbeslutning om ekspropriation

54.

 Helhedsplan for vandhåndtering i Gudenåen

55.

 Strategi for den tværgående ungeindsats i Favrskov Kommune - høring

56.

 Udvikling af sagsbehandlingen og kommunikationen på arbejdsmarkedsområdet

57.

 Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018/19

Lukket punkt

58.

 Salg af jord - boliggrunde på Seglager, Hadsten

Lukket punkt

59.

 Salg af jord i Hadsten

60.

 Digitalt underskriftsark


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top