Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

55.

 Etablering af vuggestuepladser i Foldby-Norring

56.

 Deltidsplads på 30 timer i dagtilbud ved barsels- eller forældreorlov

57.

 Anvisningsregler på dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2019

58.

 Brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet

59.

 Kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge

60.

 Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser

61.

 Kvalitetsstandard vedrørende stof- og alkoholmisbrugsbehandling

62.

 Kvalitetsstandard vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Kvalitetsstandard STU (pdf, 8,1 MB)

63.

 3. budgetopfølgning 2018

64.

 Orienteringspunkt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top