Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Tilbage til søgeresultater
Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

176.

 Godkendelse af dagsorden

177.

 Flytning af afstemningssteder i Hadsten Nord og Hammel Nord

178.

 Valg af medlemmer til Beboerklagenævnet i Favrskov Kommune 2019 - 2022

179.

 Valg af medlemmer til Huslejenævnet i Favrskov Kommune i perioden 1. januar 2019 - 31. december 2022

180.

 Revurdering af kommunens finansielle strategi

181.

 Ansøgning om kommunegaranti fra Hadsten Varmeværk på 10,4 mio. kr.

182.

 Godkendelse af takster til Favrskov Spildevand og Favrskov Affald 2019

183.

 3. budgetopfølgning 2018

184.

 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019-21

185.

 Anlægsbevilling til trafikløsninger i Hadsten

186.

 Koordineret vandindvindings- og byplanlægning

187.

 Tillægsbevilling til renovering og udvidelse af parkeringsareal i Søften Erhverv

188.

 Beskæftigelsesplan 2019

189.

 Etablering af vuggestuepladser i Foldby-Norring

190.

 Deltidsplads på 30 timer i dagtilbud ved barsels- eller forældreorlov

191.

 Anvisningsregler på dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2019

192.

 Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser

193.

 Kvalitetsstandard vedrørende stof- og alkoholmisbrugsbehandling

194.

 Kvalitetsstandard vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

195.

 Kvalitetsstandard - Ældre og Sundhed 2019

196.

 Forslag til lokalplan nr. 384 Nyt idrætsområde syd for Engdalsvej i Søften

197.

 Forslag til lokalplan nr. 386 Udvidelse af Den jyske Haandværkerskole i Hadsten

Lukket punkt

198.

 Anlægsbevilling og investeringsbeslutning angående kabellægning Hinnerup nord

Lukket punkt

199.

 Ekspropriation af jord - Voldum


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top