Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Tilbage til søgeresultater
Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

200.

 Godkendelse af dagsorden

201.

 Nye vedtægter for Hinnerup Fjernvarme

202.

 Ansøgning om opretholdelse af kommunegaranti for lån til Ulstrup Kraftvarmeværk ved fusion med Bjerringbro Varmeværk

203.

 Udpegning af bestyrelsesmedlem til Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a.

204.

 Omdannelse af Hovvejskollegiet til afdeling under Hadsten Boligforening

205.

 Supplerende affalds- og deponitakster 2019

206.

 Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2019-22

207.

 Godkendelse af debatoplæg om aflastningsområder til detailhandel

208.

 Anlægsbevilling til gennemførelse af affaldssorteringsordning i kommunale bygninger

209.

 Kvalitetsmåling i dagtilbuddene

210.

 Udmøntning af tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet

211.

 Anlægsbevilling til realisering af program for områdefornyelse af Dommerparken, Hammel

212.

 Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om kollektiv trafik og miljørigtig transport

213.

 Udpegning af byrådsmedlemmer til § 17, stk. 4 udvalg om kollektiv trafik m.v.

214.

 Håndtering af Region Midtjyllands besparelser på regionale busruter

215.

 Anlægsbevilling - Byggemodning i Hadsten syd

216.

 Anlægsbevilling - Byggemodning - Nordmarken, Lading

Lukket punkt

217.

 Salg af jord - Årligt Udbud 2019 - Erhvervsgrunde

Lukket punkt

218.

 Salg af jord - Årligt Udbud 2019 - Boliggrunde

Lukket punkt

219.

 Salg af jord - boliggrunde Hørbakken, Hinnerup

Lukket punkt

220.

 Salg af jord i Søften


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top