Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Tilbage til søgeresultater
Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Kommunalpolitisk Topmøde 2019

3.

 Proces for budget 2020-23

4.

 Godkendelse af Risikobaseret Dimensionering - Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland

5.

 Strategi for at nedbringe sygefraværet på ældreområdet

6.

 Tilsynsrapport 2018 vedrørende handicap og psykiatri fra Styrelsen for Patientsikkerhed

7.

 Tilsynsrapporter 2018 vedrørende handicap og psykiatri fra Socialtilsynet

8.

 Naturrådets anbefalinger til Favrskov Kommune vedrørende Grønt Danmarkskort

9.

 Kommissorium for udbygning og etablering af en ungdomsklub i Sløjfen i Hadsten

10.

 Helhedsplan for bygningsmæssig modernisering og optimering af Tungelundskolen i Thorsø

11.

 Projektforslag og anlægsbevilling til tilbygning ved administrationsbygningen i Hadsten

12.

 Anlægsbevilling til bygningsrenovering og ventilation

13.

 Anlægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Mælkevejen i Søften

14.

 Prioritering af anlægspulje til oprettelse af vuggestuepladser

15.

 Private daginstitutioner - driftsgaranti

16.

 Kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge

17.

 Opfølgning på tilsyn med det sociale døgntilbud Slottet

18.

 Kulturaftale 2019 - tillæg til kulturaftale 2013-2018

Lukket punkt

19.

 Køb af ejendom - Søften

Lukket punkt

20.

 Køb af jord - Hadbjerg


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top