Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Indkaldelse af stedfortræder

52.

 Forslag om udfasning af engangsservice

53.

 Regnskab 2018 - Årsberetning

54.

 Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2018

55.

 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 (anlæg)

56.

 Godkendelse af plan for brandsyn

57.

 Overdragelse af kompetence til Beredskabet

58.

 Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2018 til 2019

59.

 Evaluering af forsøg med udvidet åbningstid i Børnehuset Ellemose

60.

 Principper for styrket samarbejde mellem familier og Børn og Familie

61.

 Kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge

62.

 Status på tilbud om psykologhjælp til 15-25 årige

63.

 Godkendelse af initiativer i forlængelse af friluftsstrategien

64.

 Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2019

65.

 Lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A

66.

 Forslag til Helhedsplan for Foldby-Norring

67.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 378 og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-29 - Lecaværket

68.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 386 - Udvidelse af Den jydske Haandværkerskole i Hadsten

69.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 384 - Nyt idrætsområde syd for Engdalsvej i Søften

70.

 Forslag til Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+

71.

 Kollektiv trafik - Trafikplan 2019 - 2022 - Midttrafik

72.

 Anlægsbevilling til Trækstien ved Kjællinghøl

73.

 Tillægsbevilling ukrudtsbekæmpelse

74.

 Ekspropriation til Rønbækvej, Hinnerup

Lukket punkt

75.

 Aftale om kompensation


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top