Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

76.

 Godkendelse af dagsorden

77.

 Forslag om lokalaftale mellem Favrskov Kommune og Favrskov Lærerforening

78.

 Revurdering af Favrskovs Kommunes indkøbspolitik

79.

 Favrskov Forsyning A/S - Årsrapport 2018 og generalforsamling 2019

80.

 Feltengård I/S, Årsrapport 2018

81.

 Nedrivning af ejendommene Vesselbjergvej 15-17 og Gammel Sellingvej 12, Hadsten

82.

 Høring af Arbejdsprogram for vandområdeplan 2021-2027

83.

 Kvalitetsmåling i dagtilbuddene

84.

 Puljen "Opgradering af lege- og læringsmiljøer i daginstitutionerne "

85.

 Rammeforsøg om øget frihed til folkeskoler

86.

 Evaluering af forsøgsordning i skoleåret 2018/2019 om fritidsklubtilbud i Ulstrup under Ungdomsskolen for børn i 4.-6. klasse

87.

 Forslag til revideret værdighedspolitik for Favrskov Kommune

88.

 Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser 2018

89.

 Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-29 for tre aflastningsområder til butikker

90.

 Forslag til lokalplan nr. 379 - Vindmøller ved Hallendrup med kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29

Lukket punkt

91.

 Revisionsudbud


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top