Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

92.

 Godkendelse af dagsorden

93.

 Retningslinjer for Favrskov Kommunes brug af flyrejser

94.

 Udfasning af engangsservice i plastik

95.

 Etablering af whistleblowerordning efter høring

96.

 Politisk mødekalender 2020

97.

 1. Budgetopfølgning 2019

98.

 Privat skovbegravelsesplads ved Mygind i Favrskov Kommune

99.

 Udmøntning af pulje til miljøvenlig transport og CO2-reduktion

100.

 Anlægsbevilling til byggemodning - Ditzelsvej, Hammel

101.

 Forslag til Affaldsplan 2020-2025

102.

 Anlægsbevilling til Kollerup Enge

103.

 Forbedring af Gelbrovej ved Sognevejen

104.

 Anlægsbevilling til vej- og trafiksikkerhedsprojekter 2019

105.

 Å-bad i Ulstrup - Præsentation af forundersøgelse

106.

 Vedtagelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022 - efter høring

107.

 Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23

108.

 Analyse og udvikling af børnehandicapområdet

109.

 Tilsyn med Åhuset

110.

 Socialtilsynets tilsynsrapport vedrørende Handicap og Psykiatri

111.

 Kommunale tilsyn for Handicap og Psykiatri

112.

 Kommunale tilsyn på plejecentrene i Favrskov Kommune

113.

 Plejecenter Tinghøj - Styrelsen for Patientsikkerheds Servicelovstilsyn

114.

 Hjemmeplejen Favrskov Øst - Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedslovstilsyn

115.

 Træning og diætister - Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedslovstilsyn

116.

 Undersøgelse af nattevagtsdækningen i Favrskov Kommune

117.

 Lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A i Hadsten

118.

 Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

119.

 Godkendelse af byggeregnskab for Elbæk Allé (botilbud, aktivitetscenter og servicearealer)

120.

 Udvidelse af sundhedscentret i Inside i Hammel og køb af udstyr

Lukket punkt

121.

 Salg af jord - boliggrunde Hvedebakken, Hammel

Lukket punkt

122.

 Salg af jord i Søften

Lukket punkt

123.

 Køb af ejendom - Ulstrup


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top