Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

92.

 Godkendelse af dagsorden

93.

 Retningslinjer for Favrskov Kommunes brug af flyrejser

94.

 Udfasning af engangsservice i plastik

95.

 Etablering af whistleblowerordning efter høring

96.

 Politisk mødekalender 2020

Politisk mødekalender 2020 (pdf, 80,4 KB)

97.

 1. Budgetopfølgning 2019

98.

 Privat skovbegravelsesplads ved Mygind i Favrskov Kommune

99.

 Udmøntning af pulje til miljøvenlig transport og CO2-reduktion

100.

 Anlægsbevilling til byggemodning - Ditzelsvej, Hammel

101.

 Forslag til Affaldsplan 2020-2025

102.

 Anlægsbevilling til Kollerup Enge

103.

 Forbedring af Gelbrovej ved Sognevejen

Gelbrovej projektforslag (pdf, 1,9 MB)

104.

 Anlægsbevilling til vej- og trafiksikkerhedsprojekter 2019

105.

 Å-bad i Ulstrup - Præsentation af forundersøgelse

106.

 Vedtagelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022 - efter høring

107.

 Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23

108.

 Analyse og udvikling af børnehandicapområdet

109.

 Tilsyn med Åhuset

110.

 Socialtilsynets tilsynsrapport vedrørende Handicap og Psykiatri

111.

 Kommunale tilsyn for Handicap og Psykiatri

112.

 Kommunale tilsyn på plejecentrene i Favrskov Kommune

Tilsynsrapport Elmehøj (pdf, 729,1 KB)

Tilsynsrapport Thorshøj (pdf, 798,5 KB)

Tilsynsrapport Anlægget (pdf, 827,3 KB)

Tilsynsrapport Tinghøj (pdf, 792,9 KB)

Tilsynsrapport Hinneruplund (pdf, 734,9 KB)

Tilsynsrapport Voldumcentret (pdf, 918,2 KB)

Opfølgning på tilsynene (pdf, 91,8 KB)

Tilsynsbeskrivelse, Kommunale tilsyn (pdf, 65,3 KB)

Høringssvar Ældrerådet (pdf, 83,1 KB)

113.

 Plejecenter Tinghøj - Styrelsen for Patientsikkerheds Servicelovstilsyn

Tilsynsrapport Tinghøj (pdf, 3,8 MB)

Opfølgning på tilsynet (pdf, 78,4 KB)

Tilsynsbeskrivelse (pdf, 67,1 KB)

Høringssvar Ældrerådet (pdf, 83,1 KB)

114.

 Hjemmeplejen Favrskov Øst - Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedslovstilsyn

115.

 Træning og diætister - Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedslovstilsyn

116.

 Undersøgelse af nattevagtsdækningen i Favrskov Kommune

117.

 Lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A i Hadsten

118.

 Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

119.

 Godkendelse af byggeregnskab for Elbæk Allé (botilbud, aktivitetscenter og servicearealer)

Skema C - boliger (pdf, 1,1 MB)

Skema C - servicearealer (pdf, 981,9 KB)

120.

 Udvidelse af sundhedscentret i Inside i Hammel og køb af udstyr

Lukket punkt

121.

 Salg af jord - boliggrunde Hvedebakken, Hammel

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 282,2 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 66,9 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 62,1 KB)

Lukket punkt

122.

 Salg af jord i Søften

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 4,1 MB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 120,2 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 33,1 MB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 10,4 MB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 3,1 MB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 2,5 MB)

Lukket punkt

123.

 Køb af ejendom - Ulstrup

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 1,4 MB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 2,8 MB)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top