Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

124.

 Godkendelse af dagsorden

125.

 Forslag om borgervenlig hjemmeside på domænet favrskov.dk

126.

 Borgerrådgiverens beretning 2018

127.

 Godkendelse af revisionsberetning nr. 28 vedrørende årsregnskab 2018

128.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Hinnerup Fjernvarme til finansiering af fjernvarmeforsyning i Korsholm og Norring

129.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Hadsten Varmeværk til finansiering af kedler, ledningsnet og solcelleanlæg

130.

 Aftale om honorering af praktiserende læger ved rådgivning til akutteam

131.

 Tids- og procesplan for helhedsplan for Laurbjerg

132.

 Påbud til fire vandværker om deltagelse i vandsamarbejde

133.

 Forslag til tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2013

134.

 Forslag til tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2013


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top