Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

29/9 22/9 1/9

  August

19/8 11/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

158.

 2. behandling af Budget 2021-24

159.

 Orienteringspunkt

160.

 Digitalt underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

145.

 Lejerbo Randers - Ansøgning om kommunal garanti ved optagelse af lån

146.

 Ansøgning fra Thorsø Fjernvarmeværk om kommunegaranti for lån til finansiering af transmissionsledning og varmemålere

147.

 Politisk mødekalender 2021

148.

 2. Budgetopfølgning 2020

149.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 401 Etageboliger på Kirkevej i Hadsten og tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017-29

150.

 Forslag om delvis ophævelse af Lokalplan nr. 17 - Torvegade og Lokalplan nr. 60 - Midtbyplan, Hammel

151.

 Anlægsbevilling til etablering af en offentlig skovbegravelsesplads i Nørreskov ved Hinnerup

152.

 Indkøb af elcykler og elladcykler til korttidsudlån

153.

 Udbygning af E45 i Favrskov Kommune

154.

 Ændring af 10. klassetilbuddet fra skoleåret 21/22

155.

 Orienteringspunkt

Lukket punkt

156.

 Salg af ejendom i Laurbjerg

157.

 Digitalt underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

143.

 1. behandling af Budget 2021-24

144.

 Orienteringspunkt

145.

 Digitalt underskriftsark

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

127.

 Markedsføringsaktiviteter - Hammel GF 2. division håndbold

128.

 Markedsføringsaktiviteter - Tour de Gudenaa 2020

129.

 Udpegelse af nyt bestyrelsesmedlem til FGU Østjylland

130.

 Godkendelse af revisionsberetning nr. 29 vedrørende årsregnskab 2019

131.

 Ligestillingsredegørelse 2020

132.

 Vedtagelse af Lokalplan nr. 392 Boligområde ved Ravngårdsvej i Hadsten

133.

 Frafald af indsigelse mod Aarhus Kommunes forslag til temaplan om vedvarende energi

134.

 Høring af Region Midtjyllands forslag til Råstofplan 2020

135.

 Trafiksikkerhedsprojekter 2019 - omprioritering

136.

 Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018/19

137.

 Udmøntning af pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020

138.

 Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet

139.

 Omorganisering af Fælles Service Center til en forening

140.

 Orienteringspunkt

Lukket punkt

141.

 Salg af jord i Hadsten

142.

 Digitalt underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

124.

 Budget 2021-24 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

125.

 Orienteringspunkt

126.

 Digitalt underskriftsark

    Til top