Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

70.

 Byrådets temadrøftelse den 28. juni 2017 - Budgetanalyser

71.

 Meddelelser

72.

 Spørgsmål

73.

 Orientering: Forundersøgelse om tilslutning af Allerød Kommune til IT-Forsyningen I/S

74.

 Beslutning: Budget 2018

75.

 Beslutning: Revision 2016

76.

 Beslutning: Dialogbaseret styring i Furesø Kommune

77.

 Beslutning: Budgetforslag IT-Forsyningen 2018

78.

 Beslutning: Furesø Festival 2017 - Furesøbad

79.

 Beslutning: Kommunalvalg 2017

80.

 Beslutning: Kommuneplan 2017 - forslag i høring

81.

 Beslutning: Handicappolitisk redegørelse

82.

 Beslutning: Planlægningsmuligheder for Frederiksborgvej 3-5

83.

 Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 - 2018

84.

 Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 - 2018

85.

 Beslutning: Fælles forståelse om lærere og pædagogers arbejdstid

86.

 Beslutning: Forlængelse af driftsaftaler med Fuglsang og Solhøjgård samt nedsættelse af Solhøjgårds driftsgaranti

87.

 Beslutning: Ansøgning om dispensation til udstykning - Matr.nr. 10b Stavnsholt By - Sommervej 4

88.

 Beslutning: Administration af bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byplanvedtægt 3

89.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP): Jonstrupsamlingen og driftsoverenskomst med Furesø Museer

90.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP): Budget 2018 og aftalen om ligedeling af positivt nettoprovenu ved videresalg fra Statens Ejendomssalg A/S

Lukket punkt

91.

 Beslutning: Samarbejdsaftale om dele af kontanthjælpsområdet med ekstern aktør

Lukket punkt

92.

 Beslutning om salg af Posthuset i Værløse - Bymidten 70-72

Lukket punkt

93.

 Beslutning: Salg af "Hovedvagten", Regimentsvej 6 mfl.

Lukket punkt

94.

 Beslutning: Udpegning af boligorganisation til byggeri i Jonstrup

Lukket punkt

95.

 Beslutning: Merudgift i 2018 forbundet med aktuelt hjemmehjælpsudbud

Lukket punkt

96.

 Beslutning: Aftaler om Hangar 2 og grønne områder samt befæstede arealer på Flyvestationen


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top