Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

97.

 Meddelelser

98.

 Orientering: Evaluering af ny affaldsordning for villaer

99.

 Beslutning: Konstituering - Anmodning om udtræden af byrådet og indkaldelse af stedfortræder for Kurt Bork Christensen (V)

100.

 Beslutning: Budgetopfølgning II 2017

101.

 Beslutning: 1. behandling af Budget 2018 - 2021

102.

 Beslutning: Furesømodel for borgerinddragelse

103.

 Beslutning: Valg 2017

104.

 Beslutning: Beredskabsplan 2017

105.

 Beslutning: Kommunegaranti fjernvarme

106.

 Beslutning: Kommunegaranti spildevand

107.

 Beslutning: Etablering af mobilt servicehus

108.

 Satellitten - brugeraftale

109.

 Beslutning: Den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. august 2017

110.

 Beslutning: Skema A - Seniorbofællesskab - Seniorbofællesskabet Jonshøj

111.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 132 og KP-tillæg 14 - Kontorbyggeri på Kollekollevej 31-39

112.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 121-1 - Fire boligbebyggelser i Sydlejren

113.

 Beslutning: Forslag til kommuneplan 2017 - forlængelse af høringsfrist

114.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP): Rehabiliteringscentret Svanepunktet

115.

 Vejprojekt Slangerupvej/Hørmarken

Lukket punkt

116.

 Fremtidige ejerforhold HMN Naturgas

Lukket punkt

117.

 Beslutning: Salg af areal i Jonstrup til boligbyggeri

Lukket punkt

118.

 Udvikling af parkeringsareal ved Farum Bytorv


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top