Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

119.

 Meddelelser

120.

 Orientering: Forhold vedr. vedtagelsen af lokalplan 121 - Flyvestationen

121.

 Beslutning: Kommunalvalg 2017 - valgtilforordnede og indsamlinger på valgstedet

122.

 Beslutning: Ligestillingsredegørelse 2017

123.

 Beslutning: Strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse

124.

 Beslutning: Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 (Rådhusområdet)

125.

 Beslutning: Indkaldelse af forslag til revision af Fingerplanen (spor 2)

126.

 Beslutning: Revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

127.

 Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (V) om Bybækarealets fremtidige anvendelse

128.

 Anmodning om optaglese af punkt fra Lars Carpens (V) - Byggeregnskab for Farum Midtpunkt

Lukket punkt

129.

 Salg af Jonstrupvangvej 100, 3500 Værløse


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top