Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Orientering: Meddelelser

2.

 Orientering: Status på Selvhjulpne borgere og Stærke fællesskaber

3.

 Drøftelse: Godkendelse af byrådets arbejdsprogram

4.

 Beslutning: Godkendelse af årshjul

5.

 Beslutning: Arbejdet med FN's verdensmål

6.

 Beslutning: Online møder


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top