Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

102.

 Pladssituationen september 2011

103.

 Lukkedage i dagtilbud og FFO'er skoleåret 2012/2013

104.

 Rammeaftale for 2012 på det specialiserede socialområde

105.

 Opfølgning på mål i kommunens kvalitetskontrakt - Børn og unge

106.

 Høring om kvalitetsrapport for Furesø Kommunes skolevæsen 2010 - 2011

107.

 Genindførelse af Microsoft Office

108.

 Udtrædelse af skolebestyrelsen

109.

 Suppleringsvalg til skolebestyrelsen ved Søndersøskolen

110.

 Plan- og Agenda 21 strategi 2012

111.

 Takster 2012 - Børne- og Skoleudvalget

112.

 Økonomisk status pr. ultimo september - Børne- og Skoleudvalget

113.

 Anbringelsesstatistik og økonomioversigt oktober 2011

114.

 Status på arbejdet med ny børne- og ungepolitik

115.

 Status på Ungeområdet - september 2011

116.

 Mødekalender og opgaveoversigt i 2011

117.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top