Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

114.

 Placering af tøjcontainere i Furesø Kommune

115.

 Støjhandlingsplan 2013

116.

 Støjskærm, Stavnsholtvej - Dybedalsvej

117.

 Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter - 2013

118.

 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

119.

 Flyvestationen, hangar 2 - anvendelse til aktiviteter

120.

 Naturstation Hjortøgaard

121.

 Nedlæggelse af offentlig vej ved Marie Kruses Skole og Stavnsholtkirken

122.

 Revideret aftale om tilsyn med drikkevand på Slangerup Vandværk

123.

 Legepladspuljen 2013 og 2014

124.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top