Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

138.

 Fremtidig placering af genbrugsstationerne

139.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Farum Genbrugsstation

140.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Værløse Genbrugsstation

141.

 Forslag til Tillæg 1 til Furesø Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning

142.

 Forslag til Spildevandsplan 2014 - 2017 for Furesø Kommune

143.

 Anlæg - frigivelse af midler til energiinvesteringer

144.

 Tømningsordning for bundfældningstanke og samletanke

145.

 Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

146.

 Klimakommuneaftale 2014

147.

 Forslag til Kommuneplan 2013

148.

 Busbestilling 2015 og frem

149.

 Status - Forbedring af skolernes undervisningsmiljø

150.

 Åbning af vandløbsstrækning over Flyvestation Værløse og i Jonstrup

151.

 Furesøgård - opretholdelse af kapacitet

152.

 Gennemgang af byrådsperioden 2010 - 2013 for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

153.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top