Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013)

Mødeoversigt: Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013

Oversigt for perioden: 01/01/2008 - 31/12/2008

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

27/11 6/11 9/10

  Sep - Aug - Jul

4/9 14/8

  Jun - Maj - Apr

9/6 8/5 10/4

  Mar - Feb - Jan

6/3 7/2 10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

58.

 Meddelelser

59.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

60.

 Jobindsats

61.

 Aktivitetstal

62.

 Revision af det sociale område i 2008

63.

 Sagsbehandlingstider på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område

64.

 Erhvervsservice i Furesø Kommune

65.

 Særlig indsats for sygemeldte

Lukket punkt

66.

 Furesøens Uddannelsescenter

Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Meddelelser

53.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

54.

 Udmøntningen af handicappolitikken i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

55.

 Servicestrategi 2007-09 for Furesø Kommune - Midtvejsopfølgning

56.

 Budgetregulering 2008 II - BIU

57.

 Temamøde med Furesø Erhvervsforening om erhvervspolitik

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

38.

 Meddelelser

39.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

40.

 Mødekalender 2009 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

41.

 Månedlig budgetopfølgning BIU 2008

42.

 Aktivitetstal

43.

 Jobindsats

44.

 Erhvervspolitik i Furesø Kommune

45.

 Erhvervsservice i Furesø Kommune

46.

 Høring af frivillighedspolitik i Furesø Kommune

47.

 Udmøntningen af handicappolitikken i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

48.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2008

49.

 Sygedagpengemodtagere i Furesø Kommune

50.

 Unge i Furesø Kommune, orientering om uddannelse, beskæftigelse og ledighed

51.

 Storkøbenhavns Taxanævn

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

25.

 Meddelelser

26.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

27.

 Orientering om Revalideringsområdet

28.

 Aktivitetstal

29.

 Aktivitetsrapport fra Jobindsats

30.

 Månedlig budgetopfølgning BIU 2008 ult. juli 2008

31.

 Høringssvar til Budget 2009-20012 - BIU

32.

 Projektet i ny udformning

33.

 Erhvervspolitik i Furesø Kommune

34.

 Erhvervsservice i Furesø Kommune

35.

 Beskæftigelsesplan 2009

36.

 Revision af det sociale område samt øvrige områder med statsrefusion, 2007

37.

 Revalideringsredegørelse 2008

38.

 Tillægspunkt om erhvervspolitik

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

14.

 Meddelelser

15.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

16.

 Aktivitetstal

17.

 Aktivitetsrapport fra Jobindsats

18.

 300 timers reglen

19.

 Månedlig budgetopfølgning BIU ultimo juni 2008

20.

 Forslag til budget 2009 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område

21.

 Udpegning af medlemmer til LBR

22.

 Høringsberettigede og høringsproces i Furesø Kommune

23.

 Revalideringsredegørelse 2008

24.

 Taxa-takster samt regnskab 2007 og budget 2009

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser

2.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

3.

 Aktivitetsrapporter fra jobindsats.dk

4.

 Aktivitetstal

5.

 Nøgletalsrapport fra Beskæftigelsesregionen om 4. kvartal 2007

6.

 Månedlig budgetopfølgning ultimo april 2008

7.

 Besparelse på Servicerammen på BIU's område

8.

 Fremlæggelse af teknisk budget 2009-2012 - Beskæftigelses og Integrationsudvalget

9.

 Resultatrevision, Jobcenter Furesø 2007

10.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2008

11.

 Beskæftigelsesplan 2009

12.

 Overvejelser omkring erhvervspolitik

13.

 Godkendelse af vedtægter for "Taxinævn i Region Hovedstaden"

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Meddelelser

38.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

39.

 Budgetregulering 2008 - BIU

40.

 Første udkast til sundhedspolitik

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

24.

 Meddelelser

25.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

26.

 Aktivitetstal

27.

 Aktivitetsrapporter fra jobindsats.dk

28.

 Regnskab 2007 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

29.

 Budgetoverførsler fra 2007 til 2008 - BIU

30.

 Månedlig budgetopfølgning BIU 2008

31.

 Resultatrevision, Jobcenter Furesø 2007

32.

 Beskæftigelsesministerens mål for 2009

33.

 Den politiske rolle på beskæftigelsesområdet

34.

 Orientering om arbejdet i det Lokale Beskæftigelses Råd

35.

 Standard for sagsbehandling i overgangssager ung-voksen

36.

 Introduktion til jobcentret

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

13.

 Meddelelser

14.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

15.

 Aktivitetstal

16.

 Aktivitetsrapporter fra jobindsats.dk

17.

 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2008 og den seneste statusrapport fra Beskæftigelsesregionen

18.

 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ansøgning til Økonomiudvalget om midler fra kommunens DUT-pulje 2008

19.

 Furesøens Uddannelsescenter

20.

 Introduktion til jobcentret

21.

 Fælles strategiseminar med LBR

22.

 Taxabetjeningen i Furesø Kommune

23.

 Handicappolitikken sendes i høring i alle fagudvalg

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion til Sprogcenter Furesø

2.

 Meddelelser

3.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

4.

 Aktivitetstal

5.

 Månedlig budgetopfølgning ultimo december 2007 BIU

6.

 Aktivitetsrapporter fra jobindsats.dk

7.

 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets tekniske budget 2009

8.

 300-timers reglen

9.

 Den politiske rolle på beskæftigelsesområdet

10.

 Flygtningeboliger i den tidligere Værløse Kommune

11.

 Status på Integrationsrådets arbejde

12.

 Farum Midtpunkt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser

2.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

3.

 Aktivitetstal

4.

 Aktivitetsrapporter fra jobindsats.dk

5.

 Månedlig budgetopfølgning ultimo november

6.

 Introduktion til jobcentret

7.

 Ny lovgivning - registrering af CV pr. 1. januar 2008

8.

 Sprogcenter Furesø

9.

 Omlægning af indsatsen i Projektet

    Til top