Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013)

Mødeoversigt: Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013

Oversigt for perioden: 01/01/2010 - 31/12/2010

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 4/11 7/10

  Sep - Aug - Jul

16/9 19/8

  Jun - Maj - Apr

15/6 3/6 6/5 8/4

  Mar - Feb - Jan

4/3 9/2 7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

98.

 Meddelelser

99.

 Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

100.

 Status på beskæftigelsesplan 2010

101.

 Ledelsestilsyn

102.

 Orientering om konsekvenserne af Finansloven for 2011

103.

 Nytænkning af Beskæftigelsesindsats

104.

 Budgetopfølgning III - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

105.

 Mødekalender 2011

106.

 Udvalgets arbejdsplan for 2011

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

90.

 Meddelelser

91.

 Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

92.

 Ledelsestilsyn

93.

 Temadrøftelse om "Beretning 2009 fra Beskæftigelsesregionerne og Specialfunktionen Job og Handicap" med deltagelse af Handicaprådet samt repræsentanter fra LBR

94.

 Mødekalender 2011

95.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

96.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2010

97.

 Erhvervspolitik for Furesø Kommune 2011-2014

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Meddelelser

61.

 Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

62.

 Beretning 2009 fra Beskæftigelsesregionerne og Specialfunktionen Job og Handicap

63.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

64.

 Beskæftigelsesplan 2011

Lukket punkt

65.

 Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Meddelelser

61.

 Aktivitetstal

62.

 Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

63.

 Budgetopfølgning ultimo august 2010

64.

 Stikprøvekontrol af sagsbehandlingstider i Jobcenter Furesø 2010

65.

 Arbejdsdirektoratets visitationstilsyn

66.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

67.

 Høringsvar til Budget 2011 - 2014

68.

 Revisionsrapport 2009 i Jobcentret

69.

 Forstærket ungeindsats i Furesø Kommune

70.

 Oplæg til erhvervspolitik for Furesø Kommune 2011-2014

71.

 Udpegning af to lokale foreninger til LBR

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Meddelelser

61.

 Aktivitetstal

62.

 Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

63.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

64.

 Budgetopfølgning II Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

65.

 Teknisk budget 2011-2014 - BIU

66.

 Budgetforslag 2011-2014 - BIU

67.

 Forstærket indsats på ungeområdet i Furesø Kommune

68.

 Udpegning af medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd

69.

 Udmøntningen af handicappolitikken i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

70.

 Erfaringer med og behov for ernæringsvejlederfunktion

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

56.

 Meddelelser

57.

 Budgetreduktioner 2010 - BIU

58.

 Resultatrevision 2009

59.

 Beskæftigelsesplan 2011

Gå til toppen af siden 
Punkter

47.

 Meddelelser

48.

 Budgetopfølgning ultimo april 2010 - BIU

49.

 Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

50.

 Ungdomsuddannelse til alle unge

51.

 Aktivitetstal

52.

 Medarbejderkompetencer på fremtidens arbejdsmarked - LBR 2009-2010

53.

 Handleplan for projekt 'Tryg hverdag i Farum Midtpunkt'

54.

 Kvalitetskontrakten

55.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

40.

 Meddelelser

41.

 Aktivitetstal

42.

 Redegørelse om revalidering i Furesø Kommune

43.

 Takster til Sprogcenter Furesø

44.

 Budgetopfølgning I 2010 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

45.

 Effektivisering og afbureaukratisering

46.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

31.

 Meddelelser

32.

 Aktivitetstal

33.

 Forebyggelsesstrategi 2010

34.

 Effektivisering og afbureaukratisering

35.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

36.

 Handleplan for projekt "Ungdomsuddannelse til alle unge"

37.

 Regnskab 2009 - BIU

38.

 Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - BIU

39.

 Budgetopfølgning ultimo februar 2010 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

23.

 Meddelelser

24.

 Aktivitetstal

25.

 Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

26.

 Budgetopfølgning ultimo januar 2010 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

27.

 Plan for den tværgående ungeindsats i Furesø med fokus på uddannelse og beskæftigelse

28.

 Opfølgning på ungekulturkonferencen 2009

29.

 Ændring af forretningsorden for Integrationsrådet og praksis for udpegning

30.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

13.

 Meddelelser

14.

 Budget 2010-2013 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

15.

 Aktivitetstal

16.

 Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

17.

 Forretningsorden, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010

18.

 Forebyggelseskonference den 25. februar 2010

19.

 Furesø Kommunes Integrationspolitik

20.

 Tildeling af flygtninge 2010

21.

 Plan for den tværgående ungeindsats i Furesø med fokus på uddannelse og beskæftigelse

22.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

4.

 Meddelelser

5.

 Introduktion til beskæftigelsesområdet

6.

 Årshjul på beskæftigelsesområdet

7.

 Beskæftigelsesplan 2010

8.

 Aktivitetstal

9.

 Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

10.

 Kvartalsrapporter fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

11.

 Forretningsorden, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010

12.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

    Til top