Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013)

Mødeoversigt: Beskæftigelses og Integrationsudvalget 2007-2013

Oversigt for perioden: 01/07/2010 - 30/09/2010

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

16/9

  August

19/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Meddelelser

61.

 Aktivitetstal

62.

 Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

63.

 Budgetopfølgning ultimo august 2010

64.

 Stikprøvekontrol af sagsbehandlingstider i Jobcenter Furesø 2010

65.

 Arbejdsdirektoratets visitationstilsyn

66.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

67.

 Høringsvar til Budget 2011 - 2014

68.

 Revisionsrapport 2009 i Jobcentret

69.

 Forstærket ungeindsats i Furesø Kommune

70.

 Oplæg til erhvervspolitik for Furesø Kommune 2011-2014

71.

 Udpegning af to lokale foreninger til LBR

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Meddelelser

61.

 Aktivitetstal

62.

 Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet

63.

 Udvalgets møde- og arbejdsplan

64.

 Budgetopfølgning II Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

65.

 Teknisk budget 2011-2014 - BIU

66.

 Budgetforslag 2011-2014 - BIU

67.

 Forstærket indsats på ungeområdet i Furesø Kommune

68.

 Udpegning af medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd

69.

 Udmøntningen af handicappolitikken i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

70.

 Erfaringer med og behov for ernæringsvejlederfunktion

    Til top