Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Skoleudvalget )

Mødeoversigt: Børne- og Skoleudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

6/12

  November

8/11

  Oktober

4/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

81.

 Beslutning: Kommuneplan 2017 - vedtagelse

82.

 Beslutning: Fremtidige fysiske rammer Stavnsholtskolen

83.

 Beslutning: Anlæg - frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet

84.

 Beslutning: Ny daginstitution i Jonstrup - valg af byggegrund

85.

 Beslutning: Frigivelse af de resterende midler til ny daginstitution i Farum Nordby

86.

 Beslutning: Fastsættelse af antal børnehaveklasser i skoleåret 2018-19

87.

 Beslutning: Forslag til inddragelsesproces om trangsrækkefølge for genopretningspulje, toiletpulje og legepladspulje mm. i 2018, samt for årene 2019-2021.

88.

 Beslutning: Et bredere og mere kvalificeret uddannelsesvalg i Furesø

89.

 Beslutning: Forespørgsel fra Lille Bjørn ang. lukkedage

Lukket punkt

90.

 Lukket bilag til punkt 188 - Ny daginstitution i Jonstrup

91.

 Orientering: Lukkedage i dag- og fritidsinstitutionerne 2018-2020

92.

 Orientering: Folkeskolens Afgangsprøver 2017 - resultater og refleksioner

93.

 Orientering: Afrapportering for Task Forcen for øget skole/virksomhedssamarbejde

94.

 Orientering: Meddelelser BSU - December 2017

95.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt BSU - December 2017

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

76.

 Beslutning: Budgetopfølgning III 2017 - BSU

77.

 Beslutning: Fremtidige fysiske rammer dagpleje

78.

 Beslutning: Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

79.

 Orientering: Meddelelser BSU - November 2017

80.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt BSU - November 2017

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

71.

 Beslutning: Tilskud til pasning af eget barn

72.

 Beslutning: Anlæg - Frigivelse af midler i 2017 til byggeri af ny institution i Hareskovby

73.

 Orientering: Redegørelse for skolernes konvertering af dele af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i skoleåret 2016 | 2017

74.

 Orientering: Meddelelser BSU - Oktober 2017

75.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt BSU - Oktober 2017

    Til top