Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/01/2010 - 31/12/2010

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

30/11 2/11 27/10 5/10

  Sep - Aug - Jul

14/9 17/8

  Jun - Maj - Apr

7/6 1/6 4/5 12/4 6/4

  Mar - Feb - Jan

2/3 2/2 5/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

135.

 Orientering om ansøgning til Tømmerhandler Johannes Fogs Fond om støtte til Energisparemodel Furesø

136.

 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme

137.

 Budgetopfølgning III 31. oktober 2010 - MTE

138.

 Offentlig høring af Vand- og Naturplaner 2010

139.

 Vedtagelse af Strategi for håndtering af regnvand

140.

 Vedtagelse af Klimaplan for Furesø Kommune 2010-2012

141.

 I/S Vestforbrænding - lånoptagelse

142.

 Administrationspraksis for fritagelser fra erhvervsaffaldsgebyrer

Gå til toppen af siden 
Punkter

125.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

126.

 Månedlig budgetopfølgning 30. september 2010 - MTE

127.

 6. orientering om PCB-sagen i Farum Midtpunkt

128.

 Erhvervspolitik for Furesø Kommune 2011-2014

129.

 Mødekalender 2011

130.

 Frigivelse af resterende midler på klimaprojektet

131.

 Disponering af restbudgettet for 2010 til dæmpning af trafikstøj

132.

 Udbygning og forbedring af det rekreative stinet

133.

 Busbestilling 2012 og videre frem

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

124.

 Takster budget 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

119.

 Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets udmøntning af handicappolitikken 2010

120.

 5. orientering om PCB-sagen i Farum Midtpunkt

121.

 Takster budget 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

122.

 Disponering af restbudgettet for 2010 til dæmpning af trafikstøj

123.

 Omlægning af buslinje 151

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

104.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

105.

 Undersøgelse af varmtvandsbrugssystem i svømmehaller

106.

 Transportkorridor Ring 5

107.

 By, Erhverv og Natur - Opfølgning på fokusområder

108.

 Høringsvar til Budget 2011 - 2014

109.

 Oplæg til erhvervspolitik for Furesø Kommune

110.

 Oprettelse af klimainitiativpulje og indmeldelse i Gate 21

111.

 Forslag til Klimaplan for Furesø Kommune 2010-2012

112.

 Plejeplan for Storebjerg-fredningen

113.

 Strategisk energiplanlægning

114.

 Renovationsområdets samlede økonomi

115.

 Fredskov på Compaq-grunden

116.

 Trafikomlægning ved Nørreskovvang og Engstedet

117.

 Private fællesveje i bynære landzoneområder, september 2010

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

85.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

86.

 Genopstart af genbrugshuset på Værløse Genbrugsstation

87.

 Orientering om indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i den nordlige del af kommunen

88.

 Busplan for Furesø Kommune fra 2012

89.

 Vejbelysning - armaturer og natslukning

90.

 4. Orientering om PCB-sagen i Farum Midtpunkt

91.

 Klima og grøn mobilitet

92.

 Budgetopfølgning II 2010 - Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget

93.

 Teknisk budget 2011-2014 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

94.

 Budgetforslag 2011-2014 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

95.

 Strategisk energiplanlægning

96.

 Farum Genbrugsstation - ændring af pladsens indretning

97.

 Renovationsgebyrer 2010 for erhverv

98.

 Repræsentant til kommunens grundvandsråd

99.

 Forslag til Strategi for håndtering af regnvand

100.

 Fredskov på Compaq-grunden

101.

 Foreløbig evaluering af buslinje 151

102.

 Asfalt udbud 2011 - vejrenovering

103.

 Orientering om Ring 5

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

82.

 Budgetreduktioner 2010 - MTE

83.

 Stier langs Lillevangsvej

84.

 Frigivelse af anlægsmidler 2010 på Vejområdet

Gå til toppen af siden 
Punkter

71.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

72.

 Handleplan for projekt "Tryg hverdag i Farum Midtpunkt"

73.

 Rammer for en løsning af PCB-problemer i Farum Midtpunkt

74.

 Oplæg til Klimahandlingsplan 2010-2012

75.

 Kvalitetskontrakten

76.

 Strategisk energiplanlægning

77.

 Energieffektivisering af 6 store ejendomme i 2010

78.

 Tilladelse til vandindvinding på Lejrvej 45, Rokkedyssegård

79.

 Trafiksikkerhedsprojekter 2010

80.

 Stier langs Lillevangsvej

81.

 Godkendelse af skitseforslag for anlæg af delområde 8C Farum Kaserne

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

55.

 Opgørelse af sagsbehandlingstider på MTE's område

56.

 Effekt af iltning af Furesø

57.

 Driftsgårdens Virksomhedsplan for 2010

58.

 CO2-regnskab 2009 for Furesø Kommune som virksomhed

59.

 CO2-regnskab for Furesø kommune som geografisk område

60.

 2. orientering om PCB-sagen i Farum Midtpunkt

61.

 Transportkorridor Ring 5

62.

 Ændringer på Farum og Værløse stationer sommeren 2010

63.

 Budgetopfølgning I 2010 - Miljø, Teknik og Erhvervsudvalget

64.

 Disponering af budget 2010 for Agenda 21 handlingsplan

65.

 Klage til Naturklagenævnet over fredningsafgørelse for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård

66.

 Forslag til tømningsordning for tanke til husspildevand

67.

 Initiativer i 2010 til dæmpning af trafikstøj

68.

 Kollektiv trafik - Trafikselskabet Movia

69.

 Trafikomlægning ved Nørreskovvang og Engstedet

70.

 Trafiksikkerhedsprojekter 2010

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

49.

 Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

50.

 Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Farum Nordby

51.

 Farum Nordby - Anlægsbudget

52.

 Effektiviseringer på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område

53.

 Tilgængelighedsplan 2010

Gå til toppen af siden 
Punkter

30.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

31.

 Opgørelse af sagsbehandlingstider på MTE's område

32.

 Driftsgårdens Virksomhedsplan for 2010

33.

 Tilgængelighedsplan 2010

34.

 Effekt af iltning af Furesø

35.

 Orientering om PCB-sagen i Farum Midtpunkt

36.

 Regnskab 2009 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

37.

 Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

38.

 Farum Nordby - Regnskab 2009

39.

 Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Farum Nordby

40.

 Farum Nordby - Anlægsbudget

41.

 Disponering af budget 2010 for Agenda 21 handlingsplan

42.

 Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo

43.

 Initiativer i 2010 til dæmpning af trafikstøj

44.

 Godkendelse af vejprojekt Slangerupvej / Hørmarken

45.

 Stier langs Lillevangsvej

46.

 Renovering af torv ved Bygaden i Kirke Værløse

47.

 Etablering af Erhvervskontaktudvalg

48.

 Erhvervspolitik og erhvervskonference for Furesø Kommune 2010

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

17.

 Grøn Guide - Arbejdsplan 2010

18.

 Forretningsorden for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2010-2013

19.

 Disponering af midlerne til vejrenoverings- og trafiksikkerhedsprojekter 2010

20.

 Vandplaner. Indsats vedr. oprettelse af vådområder og ådale

21.

 Flytning af budget fra Planudvalget til Miljø, Teknik og Erhvervsudvalget

22.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

23.

 Præsentation af Agenda 21 handlingsplan 2009

24.

 By- Erhverv og Natur - Opfølgning på fokusområder

25.

 Miljø - Tilsynsberetning til Miljøstyrelsen 2009

26.

 Orientering om lodsejerfolder om beskyttelse af natur og landskab

27.

 Orientering om trafikuheld på kommunevejene - 2009

28.

 Orientering om busomlægninger - Trafikselskabet Movia

29.

 Nyt Erhvervskontaktudvalg

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

11.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

12.

 Energiindsats for de kommunale ejendomme 2010

13.

 Bygningsvedligehold - disponering af midler - 2010

14.

 Renovering af torv ved købmanden i Kirke Værløse

15.

 Etablering af Erhvervsråd

16.

 Vis mig dit køkkenskab, kampagne om kildesortering i hjemmet

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

4.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

5.

 Præsentation af udvalgets arbejdsområder

6.

 Energimærkning - oversigt december 2009

7.

 Tilgængelighedsplan for Furesø Kommune

8.

 Mødekalender 2010

9.

 Forretningsorden

10.

 Klimaarbejdsplan 2010 for energibesparelser og CO2-reduktion

    Til top