Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/01/2010 - 31/03/2010

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

2/3

  Februar

2/2

  Januar

5/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

17.

 Grøn Guide - Arbejdsplan 2010

18.

 Forretningsorden for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2010-2013

19.

 Disponering af midlerne til vejrenoverings- og trafiksikkerhedsprojekter 2010

20.

 Vandplaner. Indsats vedr. oprettelse af vådområder og ådale

21.

 Flytning af budget fra Planudvalget til Miljø, Teknik og Erhvervsudvalget

22.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

23.

 Præsentation af Agenda 21 handlingsplan 2009

24.

 By- Erhverv og Natur - Opfølgning på fokusområder

25.

 Miljø - Tilsynsberetning til Miljøstyrelsen 2009

26.

 Orientering om lodsejerfolder om beskyttelse af natur og landskab

27.

 Orientering om trafikuheld på kommunevejene - 2009

28.

 Orientering om busomlægninger - Trafikselskabet Movia

29.

 Nyt Erhvervskontaktudvalg

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

11.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

12.

 Energiindsats for de kommunale ejendomme 2010

13.

 Bygningsvedligehold - disponering af midler - 2010

14.

 Renovering af torv ved købmanden i Kirke Værløse

15.

 Etablering af Erhvervsråd

16.

 Vis mig dit køkkenskab, kampagne om kildesortering i hjemmet

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

4.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

5.

 Præsentation af udvalgets arbejdsområder

6.

 Energimærkning - oversigt december 2009

7.

 Tilgængelighedsplan for Furesø Kommune

8.

 Mødekalender 2010

9.

 Forretningsorden

10.

 Klimaarbejdsplan 2010 for energibesparelser og CO2-reduktion

    Til top