Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/04/2010 - 30/06/2010

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

7/6 1/6

  Maj

4/5

  April

12/4 6/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

82.

 Budgetreduktioner 2010 - MTE

83.

 Stier langs Lillevangsvej

84.

 Frigivelse af anlægsmidler 2010 på Vejområdet

Gå til toppen af siden 
Punkter

71.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

72.

 Handleplan for projekt "Tryg hverdag i Farum Midtpunkt"

73.

 Rammer for en løsning af PCB-problemer i Farum Midtpunkt

74.

 Oplæg til Klimahandlingsplan 2010-2012

75.

 Kvalitetskontrakten

76.

 Strategisk energiplanlægning

77.

 Energieffektivisering af 6 store ejendomme i 2010

78.

 Tilladelse til vandindvinding på Lejrvej 45, Rokkedyssegård

79.

 Trafiksikkerhedsprojekter 2010

80.

 Stier langs Lillevangsvej

81.

 Godkendelse af skitseforslag for anlæg af delområde 8C Farum Kaserne

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

55.

 Opgørelse af sagsbehandlingstider på MTE's område

56.

 Effekt af iltning af Furesø

57.

 Driftsgårdens Virksomhedsplan for 2010

58.

 CO2-regnskab 2009 for Furesø Kommune som virksomhed

59.

 CO2-regnskab for Furesø kommune som geografisk område

60.

 2. orientering om PCB-sagen i Farum Midtpunkt

61.

 Transportkorridor Ring 5

62.

 Ændringer på Farum og Værløse stationer sommeren 2010

63.

 Budgetopfølgning I 2010 - Miljø, Teknik og Erhvervsudvalget

64.

 Disponering af budget 2010 for Agenda 21 handlingsplan

65.

 Klage til Naturklagenævnet over fredningsafgørelse for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård

66.

 Forslag til tømningsordning for tanke til husspildevand

67.

 Initiativer i 2010 til dæmpning af trafikstøj

68.

 Kollektiv trafik - Trafikselskabet Movia

69.

 Trafikomlægning ved Nørreskovvang og Engstedet

70.

 Trafiksikkerhedsprojekter 2010

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

49.

 Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

50.

 Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Farum Nordby

51.

 Farum Nordby - Anlægsbudget

52.

 Effektiviseringer på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område

53.

 Tilgængelighedsplan 2010

Gå til toppen af siden 
Punkter

30.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

31.

 Opgørelse af sagsbehandlingstider på MTE's område

32.

 Driftsgårdens Virksomhedsplan for 2010

33.

 Tilgængelighedsplan 2010

34.

 Effekt af iltning af Furesø

35.

 Orientering om PCB-sagen i Farum Midtpunkt

36.

 Regnskab 2009 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

37.

 Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

38.

 Farum Nordby - Regnskab 2009

39.

 Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Farum Nordby

40.

 Farum Nordby - Anlægsbudget

41.

 Disponering af budget 2010 for Agenda 21 handlingsplan

42.

 Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo

43.

 Initiativer i 2010 til dæmpning af trafikstøj

44.

 Godkendelse af vejprojekt Slangerupvej / Hørmarken

45.

 Stier langs Lillevangsvej

46.

 Renovering af torv ved Bygaden i Kirke Værløse

47.

 Etablering af Erhvervskontaktudvalg

48.

 Erhvervspolitik og erhvervskonference for Furesø Kommune 2010

    Til top