Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/07/2010 - 30/09/2010

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

14/9

  August

17/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

104.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

105.

 Undersøgelse af varmtvandsbrugssystem i svømmehaller

106.

 Transportkorridor Ring 5

107.

 By, Erhverv og Natur - Opfølgning på fokusområder

108.

 Høringsvar til Budget 2011 - 2014

109.

 Oplæg til erhvervspolitik for Furesø Kommune

110.

 Oprettelse af klimainitiativpulje og indmeldelse i Gate 21

111.

 Forslag til Klimaplan for Furesø Kommune 2010-2012

112.

 Plejeplan for Storebjerg-fredningen

113.

 Strategisk energiplanlægning

114.

 Renovationsområdets samlede økonomi

115.

 Fredskov på Compaq-grunden

116.

 Trafikomlægning ved Nørreskovvang og Engstedet

117.

 Private fællesveje i bynære landzoneområder, september 2010

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

85.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

86.

 Genopstart af genbrugshuset på Værløse Genbrugsstation

87.

 Orientering om indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i den nordlige del af kommunen

88.

 Busplan for Furesø Kommune fra 2012

89.

 Vejbelysning - armaturer og natslukning

90.

 4. Orientering om PCB-sagen i Farum Midtpunkt

91.

 Klima og grøn mobilitet

92.

 Budgetopfølgning II 2010 - Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget

93.

 Teknisk budget 2011-2014 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

94.

 Budgetforslag 2011-2014 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

95.

 Strategisk energiplanlægning

96.

 Farum Genbrugsstation - ændring af pladsens indretning

97.

 Renovationsgebyrer 2010 for erhverv

98.

 Repræsentant til kommunens grundvandsråd

99.

 Forslag til Strategi for håndtering af regnvand

100.

 Fredskov på Compaq-grunden

101.

 Foreløbig evaluering af buslinje 151

102.

 Asfalt udbud 2011 - vejrenovering

103.

 Orientering om Ring 5

    Til top