Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/01/2011 - 31/03/2011

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

10/3

  Februar

10/2

  Januar

13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

32.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

33.

 Økonomisk status - Februar 2011

34.

 PCB i Birkhøjterrasserne

35.

 Orientering om kampagnen "Nej tak til reklamer"

36.

 Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere

37.

 Evaluering af høring om forslag til busdriften 2012 - Høring 18. januar til 15. februar 2011

38.

 Busbestilling 2012 og frem

39.

 Tilgængelighedsplan

40.

 Pulje til renovering af legepladser

41.

 Genopretning af kommunens bygninger

42.

 Ombygning af varmtvandsbrugssystem i svømmehallerne for at forebygge legionella i fremtiden

43.

 Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

19.

 Økonomisk status - Januar 2011

20.

 Endelig vedtagelse af erhvervspolitik

21.

 Samarbejde om proaktiv investeringsfremme

22.

 Anlægsnr 510940 - renoveringspulje - kommunale bygninger

23.

 Anlægsprojekter i Bygningsservice i 2011

24.

 Plan for energiinvesteringer i 2011 - 2014

25.

 Grøn Guide - Arbejdsplan 2011-Årsrapprt 2010

26.

 Farum Nordby - Anlægsbudget - 2011

27.

 Støjhandlingsplan 2011, frigivelse af midler

28.

 Trafiksikkerhedsprojekter 2011

29.

 Forbedring af fortove og cykelstier 2011

30.

 Udbygning og forbedring af det rekreative stinet

31.

 Vejrenovering 2011

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

2.

 By, Erhverv og Natur - Opfølgning på fokusområder

3.

 Økonomisk Status 2010 - pr. 31. dec. 2010

4.

 7. orientering om PCB-sagen i Farum Midtpunkt

5.

 Ændringer i affaldsbekendtgørelsen

6.

 Grøn mobilitet - Undersøgelse af cykelvaner

7.

 Transportkorridor Ring 5

8.

 Kommunale ejendomme Bygningsservice

9.

 Udbudsstrategi

10.

 Forslag til Handlingsplan 2011 for Klimaindsatsen i Furesø Kommune

11.

 Gennemførelse af Agenda 21 initiativer - Status 2010 - Plan 2011

12.

 Plejeplan for fredet overdrev i kommunalt eje

13.

 Anlægsprojekter på vej- og trafikområdet i 2011

14.

 Nørreskovvang 2 A - R, Nyt vejnavn til adgangsvejen til Bavnehøj Park

15.

 Evaluering af buslinjerne 151 og 165 - høring 23. november til 8. december 2010

16.

 Busbestilling fra 2012

17.

 Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi 2012

    Til top