Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/04/2011 - 30/06/2011

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

9/6

  Maj

5/5

  April

7/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

82.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

83.

 Midlertidig forlængelse af udledningstilladelsen til Stavnsholt renseanlæg

84.

 PCB i Birkhøjterrasserne

85.

 Økonomisk Status maj 2011 - MTE

86.

 Mulighedskatalog til budget 2012-2015

87.

 Naturforvaltning i Furesø Kommune 2007-2010 - oplæg til Grøn Plan

88.

 Strategisk energiplan

89.

 Støjhandlingsplan 2011, Hillerødmotorvejen, Idékatalog

90.

 Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2011 - Kirke Værløsevej

91.

 Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2011 - Uforbrugte midler

92.

 Løvfaldsvej, vejsyn 2011

93.

 Bestilling af bustrafik fra Movia 2013

94.

 Vejbelysning - Forsøg med natslukning

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

61.

 Badevandsprofiler for badesteder i Furesø Kommune

62.

 Klima - CO2 regnskaber

63.

 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer for 2010 og 2011

64.

 Busdrift 2012 i Furesø Kommune

65.

 Budgetopfølgning I 2011 - MTE Sagsfremstilling

66.

 Oplæg om revision af Fingerplan 2007

67.

 Kommuneplan- og Agenda 21 strategi 2012

68.

 Forslag til kloakering af ejendomme i det åbne land

69.

 Projektforslag for transmissionsledning for fjernvarme til Værløse mv.

70.

 Ansøgning om ophævelse af fredskovspligt på dele af "Skallepanden" - Matr.nr. 1 aha Farumgård

71.

 Folketingsvalg 2011 - Valgplakater

72.

 Virksomhedsplan for Driftsgården 2011

73.

 Effektiviseringstiltag for Driftsafdelingen

74.

 Naturstation Hjortøgård

75.

 Nye tiltag i affaldsordningerne

76.

 Plan for energiinvesteringer i 2011 - 2014

77.

 Renoveringspulje - kommunale bygninger

78.

 Ombygning af varmtvandsbrugssystem i svømmehallerne

79.

 Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2011 - Bistrupvej og Ballerupvej

80.

 Støjpulje 2011

81.

 Birkedalshusene, Støjskærm mod Kollekollevej

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

44.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

45.

 Økonomisk Status 2011 - MTE

46.

 Forbedring af Furesøs affaldsordninger

47.

 Miljø - Tilsynsberetning til Miljøstyrelsen - 2010

48.

 Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo - Vestlig del af Furesø Kommune

49.

 Ophævelse af fredskovspligt på dele af "Skallepanden"

50.

 Svar på offentlig høring af Vand- og Natura 2000-planer

51.

 Nørreskovvang 2 A - R, Nyt vejnavn til adgangsvejen til Bavnehøj Park

52.

 Effektivisering af den kommunale bygningsmasse

53.

 Rengøringsudbud

54.

 Regnskab 2010 - MTE

55.

 Forslag til strategisk energiplan

56.

 Værløsehallerne - energibesparende tiltag

57.

 Cykelsupersti - godkendelse af plan og koncept

58.

 Fremme af el-biler i Furesø Kommune

59.

 Kommuneplan- og Agenda 21-strategi 2012

    Til top