Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/07/2011 - 30/09/2011

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

8/9

  August

18/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

111.

 Meddelelser fra formanden og centrene

112.

 Økonomisk status for MTE pr. ultimo august 2011

113.

 Status på bygningsvedligehold

114.

 510940 Pulje til renovering af legepladser

115.

 Ny strategi for erhverv.net 2012

116.

 Erhverv - spørgeskemaundersøgelse

117.

 Frigivelse af anlægsmidler - erhvervsudvikling

118.

 Grøn Plan - Skitse til indhold og proces

119.

 Fredskovspligt på dele af "Skallepanden" - Matr.nr. 1 aha Farumgård

120.

 Friareal nord for Kompagnivej - Farum Kaserne

121.

 Forvaltning af risikotræer

122.

 Rekreativ sti Bregnerød

123.

 Nye affaldsregulativer

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

95.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

96.

 Halvårsstatus 2011 - Agenda 21 og klima

97.

 Status for energirenovering af kommunale ejendomme i 2011

98.

 Orientering om omlægning af linje 400S/400

99.

 Budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2011 - MTE

100.

 Teknisk budget 2012-2015 - MTE

101.

 Mulighedskatalog version II - MTE

102.

 Godkendelse af Trevang Vandværk og Furesø Vandforsynings takstblad for 2011

103.

 Klima - Gate 21

104.

 Projektforslag for transmissionsledning for fjernvarme til Værløse mv.

105.

 I/S Vestforbrænding, lånoptagelse

106.

 Støjhandlingsplan 2011

107.

 Godkendelse af zone 40 i Hareskov By

108.

 Broer og Bygværker

109.

 Farum Nordby - Bukkefaldet (sti TT)

110.

 Løvfaldsvej, vejsyn 2011

    Til top