Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/10/2011 - 31/12/2011

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

8/12

  November

10/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

146.

 Meddelelser fra formanden og centrene

147.

 Økonomisk Status for MTE pr. november 2011

148.

 Status for Kommunale Ejendoms projekter

149.

 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme

150.

 Forslag til busdriften fra 2013

151.

 Forsøg med affaldssortering i 4-kammer beholdere

152.

 Regulativ for jord, som er affald

153.

 Tilmeldeordning for erhvervsaffald til genbrugsstationer

154.

 Erhvervsaffaldsgebyrer for 2012

155.

 Ændring af vedtægt for I/S Vestforbrænding

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

130.

 Meddelelser fra formanden og centrene

131.

 Erhverv - resultat af spørgeskemaundersøgelse

132.

 Farum Nordby - Færdiggørelse af skanseanlæg

133.

 Mødekalender 2012

134.

 Budgetopfølgning III 2011 - MTE

135.

 Klimahandlingsplan - omdisponering af midler i 2011

136.

 Strategi for grøn mobilitet

137.

 Regnvandsbassin til skøjtebane og vanding af træer

138.

 Ombygning af varmtvandsbrugssystem i svømmehallerne

139.

 Farum Genbrugsstation - status for ombygning og miljøforhold

140.

 Nye affaldsregulativer

141.

 "Skovhuskrogen", Nyt vejnavn ifbm. Lokalplan 107

142.

 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, regulativ

143.

 Etablering af autocamperpladser i Furesø Kommune

144.

 Gedebro, privat fællesvej, reparation af vejbrønde

145.

 Ændring af linje 400S og 400 til Ny Hjortespringvej, Brunsøvej, Værebrovej

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

124.

 Meddelelser fra formanden og centrene

125.

 Økonomisk status ultimo september 2011

126.

 Takster 2012 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

127.

 Opfølgning på mål i kommunens Kvalitetskontrakt for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

128.

 Plan- og Agenda 21 strategi 2012

129.

 Tillæg nr. 4 til Farum Kommunes spildevandsplan 2000-2008

    Til top