Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/01/2012 - 31/03/2012

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

9/2

  Januar

11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Meddelelser fra formanden og centrene

17.

 Status på vedtagne budgetforslag i budget 2012 - Miljø-, Tenik- og Erhvervsudvalget

18.

 Resultater af brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation

19.

 Information om anlæg af fjernvarmeledning fra Bagsværd til Værløse Varmeværk

20.

 Støjhandlingsplan 2012

21.

 Vand- og Natura 2000 handleplaner

22.

 Godkendelse af Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværks takstblad for 2012

23.

 Klima - Gate 21

24.

 Frigivelse af midler til klimatilpasning - lokal håndtering af regnvand

25.

 Genopretning af kommunens bygninger - helhedsplaner for skolerne

26.

 Genopretning af kommunens bygninger

27.

 Anlægsprojekter i Center for Drift og Teknik i 2012

28.

 Strategi for busdriften i Københavns Kommunegruppe Nord

29.

 Søndersø - overtagelse af søen fra Københavns Energi

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser fra formanden og centrene

2.

 Ændring af linje 400S og 400 til Ny Hjortespringvej, Brunsøvej, Værebrovej

3.

 Grøn Guide - Arbejdsplan 2012 - Årsrapport 2011

4.

 Green Cities

5.

 Bæredygtighed og Klima - Handlingsplan 2012 og frigivelse af anlægsmidler

6.

 Klima - Region hovedstaden

7.

 Plan for energiinvesteringer i 2011 - 2014

8.

 Flyvestation Værløse - budget 2012

9.

 Vedligehold af kommunens bygninger

10.

 PCB screening af kommunalebygninger

11.

 Pulje til renovering af legepladser

12.

 Tilgængelighedsplan 2012

13.

 Tillæg nr. 4 til Farum Kommunes spildevandsplan 2000-2008

14.

 Drøftelse af aftalestyringens effektmål på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område

15.

 Drøftelse af aftalestyringens effektmål på udvalgets område

    Til top