Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/04/2012 - 30/06/2012

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

7/6

  Maj

10/5

  April

12/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

78.

 Etablering af autocamperpladser i Furesø Kommune

79.

 Åbning af Flyvestation Værløse

80.

 Farum Nordby - vagtbygningen matr. nr. 98 aq

81.

 Genplantning af kommunale vejtræer

82.

 Støjhandlingsplan 2012

83.

 Oplæg til Affaldsplan 2013 - 2018

84.

 Forslag til Natura 2000-handleplan for N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

85.

 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Furesø Kommune

86.

 Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

87.

 Principbeslutning om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg

88.

 Ændring af dagrenovationsordning for erhverv

89.

 Udmeldelse af erhverv.net

Lukket punkt

90.

 Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

91.

 Meddelelser fra formanden og centrene

92.

 Opkrævning af administrationsgebyrer for erhvervsaffald 2012

93.

 Forsøg med affaldssortering, Madam Skrald

94.

 Orientering om Compaqgrundens status som fredskov

95.

 Status for energirenovering af kommunale ejendomme i 2012

96.

 Etablering af solceller og solfangere på kommunens ejendomme i 2012-2013

97.

 Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme

98.

 Furesø Kommunes Folkeoplysningspolitik

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

64.

 Meddelelser fra formanden og centrene

65.

 Orientering om rammevilkårene for Fiskebæk Å

66.

 Orientering om Mølleåprojektet "Rent vand i Mølleå systemet"

67.

 Tilsynsberetning til Miljøstyrelsen - 2011

68.

 Evaluering af den lysende cykelsti

69.

 Rema 1000 - Trafikale forhold

70.

 Budgetopfølgning I 2012 - MTE

71.

 Farum Nordby - anlægsbudget 2012

72.

 Trafikplan 2013-2017 og Revision af Vej og Trafikplan 2008-2012

73.

 Rekreative stier fra Trevang til Bregnerød

74.

 Forslag til Natura 2000-handleplan - udarbejdelse af kommunal handleplan for Natura 2000-område N139

75.

 Iltning af Furesøen - det videre forløb

76.

 Branding - erhvervslivet 2012

77.

 Vedtægtsændringer for Taxinævnet

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

42.

 Meddelelser fra formanden og centrene

43.

 Orientering om rammevilkårene for Fiskebæk Å

44.

 Orientering om Mølleåprojektet "Rent vand i Mølleå systemet"

45.

 Tilsynsberetning til Miljøstyrelsen - 2011

46.

 CO2 regnskab 2011

47.

 Evaluering af den lysende cykelsti

48.

 Tidsplan for ny affaldsplan

49.

 Regnskab MTE 2011

50.

 Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

51.

 Branding - erhvervslivet 2012

52.

 Furesø iltning - det videre forløb

53.

 Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

54.

 Plan- og Agenda 21-strategi 2012

55.

 Grøn Plan for Furesø Kommune - Udkast til Forslag til Grøn Plan

56.

 Strategi for grøn mobilitet

57.

 Forbedring af fortove og cykelstier 2012

58.

 Vejrenovering 2012

59.

 Broer, bygværker og signalanlæg

60.

 Movias høring om Pendlernettet

61.

 Busbestilling fra og med 2013

62.

 Farum Nordby - anlægsbudget 2012

63.

 Demonstrationsanlæg på Furesø Bad

    Til top