Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/07/2012 - 30/09/2012

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

6/9

  August

16/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

122.

 Status på åbning af Flyvestation Værløse

123.

 Disponering af midler til renovering af legepladser og frigivelse af midler

124.

 Bæredygtighed og Klima - plandokumenter

125.

 Meddelelser fra formanden og centrene

126.

 Orientering om cykelsupersti Farumruten

127.

 Spejderhytter i Værløse

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

99.

 Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - MTE

100.

 Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

101.

 Anlægsprogram 2013-2016

102.

 Teknisk budget 2012-2016 - MTE

103.

 Revideret budget for klimatilpasning

104.

 Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

105.

 Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune

106.

 Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024

107.

 Trafikplan 2013 - 2017

108.

 Ændring af dagrenovationsordning for erhverv

109.

 Åbning af Flyvestation Værløse

110.

 Støjvold, Bistrupvej - Paltholmvej, 2012

111.

 Renovering af stibro over Bundsvej

112.

 Stier langs Lillevangsvej

113.

 Trafiksikkerhedsprojekter i forbindelse med etablering af dagligvarebutik i Hareskovby

114.

 Forslag til Enstrenget Erhvervsservice i Nordsjælland

115.

 Meddelelser fra formanden og centrene

116.

 Orientering - ændret tidsplan for spildevandsplan 2012

117.

 Indsatsplan - Bjørneklo - Påbud og henstillinger

118.

 Tilgængelighedsplan

119.

 Etablering af vedvarende energianlæg på Furesøbad

120.

 Status på erhvervsindsatsen

121.

 Budget 2012 - Taxinævnet i Region Hovedstaden

    Til top