Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/10/2012 - 31/12/2012

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

13/12 13/12 6/12 6/12

  November

8/11

  Oktober

2/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

165.

 Temamøde om Trafikplan 2013-2017

Gå til toppen af siden 
Punkter

165.

 Temamøde om Trafikplan 2013-2017

Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Temamøde om ny affaldsplan

148.

 Forlængelse af kommunens affaldsplan fra 2009

149.

 Videreførelse af forsøgsordningen med affaldssortering

150.

 Ændring af regulativ for erhvervsaffald

151.

 Nedklassificering af private fællesveje

152.

 Anlæg - Frigivelse og godkendelse af trangsrækkefølge for legepladsfornyelse i 2013

153.

 Anlæg - Frigivelse af energiinvesteringer

154.

 Anlæg - Frigivelse af genopretningspuljen til kommunens bygninger

155.

 Green Cities - beslutning om medlemsskab

156.

 Godkendelse af plejeplan for Farum Vest-fredningen

157.

 Sundhedspolitik 2012

158.

 Resultater fra brugerundersøgelse om Madam Skrald

159.

 Mere økologi i kommunens køkkener

160.

 Opfølgning på udmøntning af vedtagne budgetforslag 2013 - alle udvalg

161.

 Status for energirenovering i kommunale ejendomme 2012

162.

 Status på Kommunale Ejendomme 2012

163.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

164.

 Nye 2013-gebyrer for erhvervsaffald på genbrugsstationer

Gå til toppen af siden 
Punkter

164.

 Nye 2013-gebyrer for erhvervsaffald på genbrugsstationer

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

135.

 Forslag til Kommuneplan 2013. Temadrøftelse 1 - "Klima og bebyggelse"

136.

 Forslag til Kommuneplan 2013. Temadrøftelse 2 - "Natur og landskab"

137.

 Trafikbestilling 2014

138.

 Søndersø beskyttelse og benyttelse

139.

 Åbning af Flyvestation Værløse

140.

 Iværksætterhuset - Enstrenget Erhvervsservice i Nordsjælland

141.

 Budgetopfølgning III 2012 - MTE

142.

 Godkendelse af vandhandleplan

143.

 Godkendelse af Natura 2000-handleplan

144.

 Mødekalender 2013

145.

 Ophævelse af fredskovspligt på dele af "Skallepanden" - Matr.nr. 1 aha Farumgård

146.

 Meddelelser fra formanden og centrene

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

128.

 Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024

129.

 Forslag til Kommuneplan 2013 - temadrøftelse 1

130.

 Udvidelse af institutionen Valhallas udeareal

131.

 Håndtering af henvendelser om individuelle solenergianlæg

132.

 Bestilling af bustrafik fra Movia 2014

133.

 Flere passagerer i busserne - Handleplan for busdriften i KKN

134.

 Meddelelser fra formanden og centrene

    Til top