Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/01/2013 - 31/03/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

7/3

  Februar

7/2

  Januar

17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

28.

 Anlæg - frigivelse af midler til Projekt "Sti i Farum Nord" - Udbygning af det rekreative stinet

29.

 Anlæg - frigivelse af midler til forbedring af skolernes undervisningsmiljø

30.

 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Bavnestedet og Baunegården

31.

 Drøftelse af Udkast til Trafikplan 2013-2017

32.

 Trafikløsning - Paltholmvej - Bybækgrunden - Farum Bytorv

33.

 Forslag til busdriften 2014

34.

 Miljø- og Klimapolitik 2014

35.

 Opfølgning på Vision Furesø

36.

 Grøn mobilitet - Cykeltællinger

37.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Godkendelse af vandtakster 2013 for Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværk

16.

 Anlæg - Frigivelse og disponering af midler i Støjhandlingsplan 2013

17.

 Anlæg - Frigivelse af midler til stier langs Lillevangsvej - etape 2

18.

 Anlæg - Frigivelse af midler til hævning og renovering af stibro over Kollekollevej

19.

 Anlæg - Frigivelse af midler - Furesøgård, Stavnsholtvej 177, Farum

20.

 Anlæg - Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal

21.

 Anlæg - Lokaleudnyttelse i Satellitten

22.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Grøn plan 2013-2024

23.

 Høring om Børne- og Ungepolitikken

24.

 Anlægsprojekter på vej- og trafikområdet i 2012

25.

 Gammel Hareskovvej - Evaluering af 2-1-vej

26.

 Anlæg - Genopretningspuljen til kommunens bygninger

27.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af Furesø Spildevands takstblad for 2013

2.

 Bæredygtighed og Klima - Status 2012 - Handlingsplan 2013

3.

 Grøn Guide - Årsrapport 2012 - Forslag til arbejdsplan 2013

4.

 I/S Vestforbrænding - låneramme og mageskifte

5.

 Anlæg - Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune

6.

 Anlæg - Åbning af Flyvestation Værløse - budget 2013

7.

 Anlæg - Modernisering af vejbelysning i 2013

8.

 Anlæg - Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger

9.

 Anlæg - Forbedring af skolernes undervisningsmiljø

10.

 Anlægsopgaver i Center for Drift og Teknik i 2013

11.

 Grøn mobilitet - Cykelsuperstier

12.

 Copenhagen Cleantech Cluster

13.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

14.

 Hybridbiler

    Til top