Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/04/2013 - 30/06/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

6/6

  Maj

6/5

  April

4/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

69.

 Skallepanden fremtidig pleje

70.

 Rekreativ sti Trevang-Bregnerød - koblingen til Bregnerød Byvej

71.

 Forslag til affaldsplan 2013 - 2024

72.

 I/S Vestforbrænding, salg af en del af ejendommen Farumvej 82, Ganløse

73.

 Projektforslag om fjernvarmetilslutning af 13 parcelhuse på Farumgårds Allé

74.

 Erhvervspolitisk Handlingsplan 2013-2014

75.

 Fagudvalgshøring om Fritidspolitik 2013-2017

76.

 Det Grønne Regnskab 2012

77.

 Status på vintertjeneste 2012/2013

78.

 Status for energirenovering af kommunale ejendomme i 2013

79.

 Undersøgelser af muligheder for et nyt vådområde ved Flyvestation Værløse

80.

 Orientering om nye miljøtilsynregler

81.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Budgetopfølgning I 2013 MTE

53.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Farum Nordby i 2013

54.

 Fremtidig placering af genbrugsstationerne

55.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Værløse Genbrugsstation

56.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Farum Genbrugsstation

57.

 Anlæg - Frigivelse af midler til rekreative stier 2012-2013

58.

 Anlæg - frigivelse af midler til Vejrenovering 2013

59.

 Anlæg - frigivelse af midler til Støjhandlingsplan 2013

60.

 Anlæg - Frigivelse af midler til forbedring af fortove og cykelstier 2013

61.

 Forslag til Kommuneplan 2013

62.

 Spildevandsplan 2014 - drøftelse af mål og principper

63.

 Miljø- og Klimapolitik 2014

64.

 Busbestilling fra og med 2014

65.

 Orientering om status for muligt vådområdeprojekt ved Flyvestation Værløse

66.

 Det Grønne Regnskab 2012

67.

 Status på vintertjeneste 2012/2013

68.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

38.

 Regnskab 2012 - MTE

39.

 Overførsler 2012 til 2013 - MTE

40.

 Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter - 2013

41.

 Tilgængelighedsplan

42.

 Regulering af råger på kommunale arealer

43.

 Frigivelse af midler til regnvandsprojekter på kommunale ejendomme i 2013

44.

 Afgivelse af tilsynskompetencer på Slangerup Vandværk

45.

 Etablering af biomasseværk og akkumuleringstank i Farum

46.

 Erhvervspolitisk Handlingsplan 2013-2014

47.

 Regional Filmfond

Lukket punkt

48.

 Spidslastcentral på Farum Kaserne

49.

 Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal

50.

 Tilsynsberetning til Miljøstyrelsen - 2012

51.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

    Til top