Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/07/2013 - 30/09/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

12/9

  August

22/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

101.

 Genplantning af kommunale vejtræer

102.

 Klimatilpasningsplan for Furesø Kommune

103.

 Anlægsprojekt - Fremkommelighed gennem Farum

104.

 Høring juli-august 2013 vedrørende parkeringsfri zone i Farum Landsby

105.

 Flyvestation Værløse - budget 2013

106.

 Fremtidig anvendelse af Hovedvagten, Regimentsvej 6

107.

 Anlægsprojekt - Cykelsti langs Lillevangsvej

108.

 Farumgaard

109.

 Status - Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger

110.

 Furesø Borgertip

111.

 Høringssvar til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for HOFOR's vandindvinding

112.

 Evaluering af erhvervsindsatsen april 2011 - juni 2013

113.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

82.

 Brudedalen - Brudevænget - private fællesveje

83.

 Budgetopfølgning II 2013 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

84.

 Teknisk budget 2014-2017 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

85.

 Effektiviserings- og besparelsesforslag

86.

 Anlægsprogram for Budget 2014-2017

87.

 Forlængelse af kontrakter på affaldsordninger

88.

 Rottehandlingsplan 2013

89.

 Trafikplan 2013-2017

90.

 Miljø- og Klimapolitik 2014

91.

 Søndersø - beskyttelse og benyttelse

92.

 Pilgrimsrute

93.

 Søndre Alle, Nyt vejnavn ifbm. realisering af Lokalplan 112, Boligområde ved Laanshøj

94.

 Kommunalvalg 2013, Valgplakater på vejareal

95.

 Høring om Movias Trafikplan 2013

96.

 Forsøgsordning med fast Flextursrute mellem Ryetvej og Jonstrup

97.

 Grøn mobilitet

98.

 Status - Genopretning af kommunens bygninger

99.

 Ny Miljøtilsynsplan for Furesø Kommune

100.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

    Til top