Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/10/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

5/12

  November

7/11

  Oktober

10/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

138.

 Fremtidig placering af genbrugsstationerne

139.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Farum Genbrugsstation

140.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Værløse Genbrugsstation

141.

 Forslag til Tillæg 1 til Furesø Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning

142.

 Forslag til Spildevandsplan 2014 - 2017 for Furesø Kommune

143.

 Anlæg - frigivelse af midler til energiinvesteringer

144.

 Tømningsordning for bundfældningstanke og samletanke

145.

 Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

146.

 Klimakommuneaftale 2014

147.

 Forslag til Kommuneplan 2013

148.

 Busbestilling 2015 og frem

149.

 Status - Forbedring af skolernes undervisningsmiljø

150.

 Åbning af vandløbsstrækning over Flyvestation Værløse og i Jonstrup

151.

 Furesøgård - opretholdelse af kapacitet

152.

 Gennemgang af byrådsperioden 2010 - 2013 for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

153.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

138.

 Trafikplan 2013-2017 - under udarbejdelse

139.

 Affaldsplan 2013 - 2024

140.

 Budgetopfølgning III - MTE

141.

 Anlæg - Forbedringer i Satellitten

142.

 Status - Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger

143.

 Parkering ved Furesøbad

144.

 Miljø- og Klimapolitik 2014

145.

 Svar på offentlig høring af forslag til vandplaner

146.

 Mødekalender 2014

147.

 Behandling af indsigelser til Forslag til Furesø Kommuneplan 2013

148.

 Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for vandindvindingsprojekter

149.

 Energirenovering. Incitamenter og barrierer blandt husejere i Furesø Kommune.

150.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

114.

 Placering af tøjcontainere i Furesø Kommune

115.

 Støjhandlingsplan 2013

116.

 Støjskærm, Stavnsholtvej - Dybedalsvej

117.

 Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter - 2013

118.

 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

119.

 Flyvestationen, hangar 2 - anvendelse til aktiviteter

120.

 Naturstation Hjortøgaard

121.

 Nedlæggelse af offentlig vej ved Marie Kruses Skole og Stavnsholtkirken

122.

 Revideret aftale om tilsyn med drikkevand på Slangerup Vandværk

123.

 Legepladspuljen 2013 og 2014

124.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

    Til top