Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Plan- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

6/12

  November

8/11

  Oktober

4/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

178.

 Beslutning: Investeringsaftale for 2018 med Furesø Spildevand A/S

179.

 Beslutning: Klimatilpasningsprojekt for Søndergårdskvarteret

180.

 Beslutning: Spildevandstakster 2018

181.

 Beslutning: Vandtakster 2018 - Furesø Vandforsyning og Vandforsyningen Trevang

182.

 Beslutning: Kommuneplan 2017 - vedtagelse

183.

 Beslutning: Vedtagelse af Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej

184.

 Beslutning: Endelig vedtagelse - Lokalplan 121-1 - Fire boligbebyggelser i Sydlejren på Flyvestationen

185.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 136 -Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby

186.

 Beslutning: Natura 2000 - bemærkninger til Miljøstyrelsens forslag til justering af grænser

187.

 Beslutning: Tildeling af vejnavne til udvalgte adgangsveje i Sydlejren (trin 1)

188.

 Beslutning: Frigivelse af de resterende midler til ny daginstitution i Farum Nordby

189.

 Beslutning: Ny daginstitution i Jonstrup - valg af byggegrund

190.

 Beslutning: Forslag til inddragelsesproces om trangsrækkefølge for genopretningspulje, toiletpulje og legepladspulje mm. i 2018, samt for årene 2019-2021.

191.

 Beslutning: Anlæg - frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet

192.

 Orientering: Helårsbeboelse i sommerhuse på Forårsvej og Hestetangsvej

193.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

194.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt 2016-2017

Lukket punkt

195.

 Lukket bilag til punkt 188 - Ny daginstitution i Jonstrup

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

162.

 Beslutning: Forslag til kommuneplan 2017 - Høringssvar

163.

 Beslutning: BOIII 2017 MPT

164.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 136 -Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby

165.

 Beslutning: Dispensation fra lokalplan 64 - Matr.nr. 3 gæ Bringe By - Bringetoften 26

166.

 Beslutning: Dispensation Bel Air - Matr.nr. 98 ak og 98 al Farum By - Farum Kaserne - Delområde 3 - Kompagnivej

167.

 Beslutning: Udlejningsaftale - Seniorbofællesskabet Ydungaard - Værløse Almennyttige Boligselskab

168.

 Beslutning: Igangsættelse af lokalplan for Naturlegeplads Farum Kaserne

169.

 Beslutning: Anlægsopgaver i Værløse Bymidte

170.

 Beslutning: Farum Erhvervspark Parkering

171.

 Orientering: Grønt regnskab 2016

172.

 Orientering. Grønt Danmarkskort - nedsættelse af tværkommunalt naturråd

173.

 Orientering: Ændringer i planloven og de planmæssige muligheder for boliger i eksisterende bebyggelse i landzonen

174.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

175.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt

Lukket punkt

176.

 Beslutning: Valg af byder til Kollekollevej 31-39

Lukket punkt

177.

 Beslutning: Salgsproces for ejendommen Frederiksborgvej 3-5 i Farum

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

146.

 Drøftelse: Investeringsaftale for 2018 med Furesø Spildevand A/S

147.

 Beslutning: Skema A - Opførelse af en ny boligafdeling Skovhusene

148.

 Beslutning: Skema A - Opførelse af Seniorbofællesskab Midgård på Bybækgrunden

149.

 Beslutning: Skema A - Tagboliger på Frederiksborgvej

150.

 Beslutning: Skema A - Senioregnede boliger og Små Familieboliger på Frederiksborgvej

151.

 Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 133 - Etageboliger på Frederiksborgvej

152.

 Beslutning: Vedtagelse af Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej

153.

 Beslutning: Sydlejren - vejprojekt

154.

 Beslutning: Resultatet af høringen vedr. trafikoplæg for Farum Nordby

155.

 Beslutning: Buslinje 165 Udbud

156.

 Beslutning: Kildesortering på kommunale ejendomme og institutioner

157.

 Orientering: Bofællesskabet Jonshøj - Matr.nr. 1 s Jonstrupvangvej 120 - Farumsødal v/Domea

158.

 Orientering om forslag til projekt for Farum Hovedgade 46-48-50A m.fl.

159.

 Orientering: Solvangskolen - PCB - Renovering og ventilation

160.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

161.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt 2016-2017

    Til top