Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Planudvalget 2007-2013)

Mødeoversigt: Planudvalget 2007-2013

Oversigt for perioden: 01/10/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

10/12

  November

11/11

  Oktober

8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

84.

 Meddelelser fra formanden

85.

 Forslag til Kommuneplan 2013

86.

 Forslag til Tillæg 1 til Furesø Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning

87.

 Arealer til ældreegnede boliger, herunder seniorbofællesskaber

88.

 Administration af Lokalplan 112 for delområde G i Laanshøj

89.

 Dispensation fra Lokalplan 70.4, revideret bebyggelse område 1a og 1aa, Kasernen

90.

 Udstedelse af garanti - aflåsning af indgangsdøre - Farum Midtpunkt

Lukket punkt

91.

 Status på udbud af Bybækgrunden 2013

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

72.

 Meddelelser fra formanden

73.

 Sagsbehandlingstider - Byggesager

74.

 Mødekalender 2014

75.

 Budgetopfølgning III - Planudvalget

76.

 Anlæg - frigivelse af midler til "Farum Erhvervsområde"

77.

 Skema B - Farum Midtpunkt - Miljøprojekt

78.

 Udstedelse af garantier til almene boligbyggerier og renoveringssager

79.

 Miljø- og Klimapolitik 2014

80.

 Behandling af indsigelser til Forslag til Furesø Kommuneplan 2013

81.

 Planlægning for handel med særlig pladskrævende varer i Farum Erhvervsområde

82.

 Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for vandindvindingsprojekter

83.

 Politisk anmodning om punkt på dagsordenen vedrørende Lokalplan 112

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

64.

 Meddelelser fra formanden

65.

 Prioritering af større planopgaver - Opgaveplanen

66.

 Lokalplanlægning og SAVE undersøgelse i Hareskovby og Kirke Værløse

67.

 Skema B - Farum Midtpunkt - Boligombygninger

68.

 Skema B - Farum Midtpunkt - Lavtage

69.

 Udstedelse af garantier til almene boligbyggerier og renoveringssager

70.

 Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune

Lukket punkt

71.

 Udvikling af Posthusejendommen - Matr.nr. 14 oø LL Værløse - Bymidten 70

    Til top