Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Udvalg for byudvikling og bolig)

Mødeoversigt: Udvalg for byudvikling og bolig

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

6/3

  Februar

6/2

  Januar

16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Beslutning: Regnskab 2017 MPT (UBB)

2.

 Beslutning: Budgetoverførsler 2017 til 2018 til UBB

3.

 Beslutning: Boligprognose 2018

4.

 Beslutning: Delegering af kompetence fra Udvalg for Byudvikling og Bolig til forvaltningen 2018-2021

5.

 Beslutning - Landzonetilladelse til at EFK87 kan flyve i tidsrummet 12.00-14.00 når klubben afholder weekendstævner på Flyvestationen

6.

 Beslutning: Ny planlægning for Akacietorvet

7.

 Beslutning: Lokalplan 123 - Seniorbofællesskab ved Langhuset i Værløse

8.

 Beslutning: Startsag, Forslag til Lokalplan 138 - Udhuset i Hareskovby

9.

 Beslutning: Dispensation til ombygning og indretning af Hangar 3 til fælleshus

10.

 Beslutning Dispensation fra Lokalplan 119, område B - Bofællesskabet Jonshøj

11.

 Beslutning/orientering: Proces for udbud af Frederiksborgvej 3-5 i Farum

12.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

13.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt 2018

14.

 Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Beslutning: Mødekalender 2018 - Udvalg for byudvikling og bolig

2.

 Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler 2018

3.

 Beslutning: Udmøntning af budget 2018-2021

4.

 Beslutning. Igangsættelse af lokalplan for Brudedalen 54-56

5.

 Beslutning: Igangsættelse af Lokalplan og kommuneplantillæg for Posthusgrunden - Værløse Bymidte

6.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 130. Naturlegeplads på Farum Kaserne

7.

 Beslutning. Opsamling på indkaldelse af idéer og forslag til ændring af kommuneplanen på Stavnsholtvej 51 og igangsættelse af planarbejdet

8.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

9.

 Orientering: Mødekalender og sagsoversigt 2018

10.

 Orientering - Påbud om nedrivning af bygning 3 på Bigården- Stavnsholt Gydevej 70 - Bigården

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Beslutning: Valg af formand og næstformand

2.

 Orientering: Introduktion til fagudvalgets område

3.

 Drøftelse: Samarbejde og arbejdsform i fagudvalget

4.

 Beslutning: Forretningsorden for udvalget

5.

 Beslutning: Mødekalender 2018 - Udvalg for byudvikling og bolig

6.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

7.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 128 - Skallepanden Kano- og Kajakklub

8.

 Beslutning: Forslag til Lokalplan 136 -Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby

9.

 Beslutning: Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

    Til top