Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling)

Mødeoversigt: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

4/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Drøftelse: Godkendelse af byrådets arbejdsprogram

2.

 Beslutning: Godkendelse af årshjul

3.

 Beslutning: Arbejdet med FN's verdensmål

4.

 Beslutning: Forbedring af lokaler i Farum Kulturhus

5.

 Beslutning: Forslag til plejeplan for Allerød Lergrav

6.

 Beslutning: Rekreative faciliteter på Flyvestation Værløse

7.

 Beslutning: Vejanlæg på Kollekollevej i forbindelse med salg af Kollekollevej 31-39 (Spejdergrunden)

8.

 Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen

9.

 Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen

    Til top