Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Udvalg for kultur, fritid og idræt)

Mødeoversigt: Udvalg for kultur, fritid og idræt

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

3/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering: Meddelelser, Udvalg for kultur, fritid og idræt - april 2018

2.

 Orientering: Facilitetsundersøgelse fra IDAN og SDU

3.

 Drøftelse: Godkendelse af byrådets arbejdsprogram

4.

 Beslutning: Godkendelse af årshjul

5.

 Beslutning: Arbejdet med FN's verdensmål

6.

 Beslutning: Allokering af midler til projekt vedr. fastholdelse af teenagepiger i foreningslivet

7.

 Beslutning: Rekreative faciliteter på Flyvestation Værløse

8.

 Beslutning: Disponering af etableringspuljen

9.

 Beslutning: Forbedring af lokaler i Farum Kulturhus

10.

 Drøftelse/beslutning: Ny politik eller strategi - proces og borgerinddragelse

11.

 Beslutning: Kulturpris og Talentpris - retningslinjer

12.

 Beslutning: Frigivelse og disponering af midler til WMOC 2018

13.

 Beslutning: Cykelløb 2018 - Chasing Cancellara

    Til top