Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Udvalg for skole og ungdomsuddannelse)

Mødeoversigt: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Jun - Maj - Apr

10/4

  Mar - Feb - Jan

6/3 1/2 16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Drøftelse: Godkendelse af byrådets arbejdsprogram

2.

 Beslutning: Godkendelse af årshjul

3.

 Beslutning: Arbejdet med FN's verdensmål

4.

 Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen

5.

 Beslutning: Idrætstalentlinjen på Stavnsholtskolen

6.

 Beslutning: Sammensætning af Advisory board for ungdomsuddannelse og samarbejde mellem skoler og erhvervsliv

7.

 Orientering: Meddelelser - USU - April 2018

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering: Meddelelser - USU - Marts 2018

2.

 Orientering: Sagsoversigt - USU - Marts 2018

3.

 Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Solvangskolen

4.

 Orientering: Skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisningstimer til to-voksen-undervisning i skoleåret 2018 - 2019

5.

 Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017

6.

 Beslutning: Ungdomsuddannelsesstrategi 2018-2020

7.

 Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2016/2017

8.

 Beslutning: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler vedr. puljerne genopretning, toiletter og legepladser

9.

 Beslutning: Regnskab 2017 - USU

10.

 Beslutning: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - USU

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Beslutning: Udmøntning af budget 2018-2021

2.

 Beslutning: Proces omkring valg af nye skolebestyrelser

3.

 Orientering: Meddelelser - USU - Februar 2018

4.

 Orientering: Sagsoversigt - USU - Februar 2018

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Beslutning: Valg af formand og næstformand

2.

 Orientering: Introduktion til fagudvalgets område

3.

 Drøftelse: Samarbejde og arbejdsform i fagudvalget

4.

 Beslutning: Forretningsorden for udvalget

5.

 Beslutning: Mødekalender 2018 - Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

6.

 Orientering: Meddelelser - USU - Januar 2018

7.

 Orientering: Kvalitetsrapport 2016-2017 Skoleområdet er sendt til kommentering

8.

 Beslutning: Søndersøskolen, ombygning m.m. - Frigivelse og disponering

9.

 Beslutning: Et bredere og mere kvalificeret uddannelsesvalg i Furesø

    Til top