Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børneudvalget 2007-2009)

Mødeoversigt: Børneudvalget 2007-2009

Oversigt for perioden: 01/10/2009 - 31/12/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

2/12

  November

4/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

149.

 Meddelelser Børneudvalget

150.

 Oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2009

151.

 Orientering om igangværende byggesager - Tandklinikken, Kildehuset og Birkhøj

152.

 Status på ungeområdet - december

153.

 Takster på Børneudvalgets område i 2010

154.

 Partnerskab på dagtilbudsområdet

155.

 Resultat af sprogvurdering af 3-årige 2009

156.

 Status på pædagogiske læreplaner 2009

157.

 Anbringelsesstatistik september - november 2009

158.

 Tilsyn i dagtilbuddene 2009

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

139.

 Meddelelser Børneudvalget

140.

 Mødekalender 2009 og oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2009

141.

 Orientering om igangværende byggesager - november 2009

142.

 Status på ungeområdet - november

143.

 Status rengøring

144.

 Budgetopfølgning pr. 30.09.2009

145.

 Serviceniveauer for handicaprelaterede ydelser på børneområdet

146.

 Tilskud til pasning af egne børn

147.

 Lukkedage i ferieåret 2010/2011

148.

 Budgetopfølgning pr. 31.10.2009 - Børneudvalget

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

126.

 Meddelelser Børneudvalget

127.

 Mødekalender 2009 og oversigt over Børneudvalgets opgaver i 2009

128.

 Orientering om igangværende byggesager - oktober 2009

129.

 Status på ungeområdet - oktober

130.

 Boligsocial indsats i Farum Midtpunkt - støttet af Landsbyggefonden

131.

 ICPH - Innovationsprojekt om børn med særlige behov

132.

 Nyt navn til Lynghuset / Bavnebo

133.

 Ansøgning om privatisering af Farum Vejgård

134.

 Pladssituationen på dagtilbudsområdet - prognose

135.

 Lukning af venteliste

136.

 Privat pasningsordning udover 2 børn

137.

 Pulje til forbedring af fysiske rammer i daginstitutionerne

138.

 Udkast til integrationspolitik

139.

 Opførelse af dagligvarebutik som nabo til Børnehuset Kirke Værløse

    Til top